Bibliotečko i izdavačko odjeljenje

  • Jelena Radaković, bibliotekar

jelena@bsrs.rs

  • Dragana Božić, bibliotekar

dragana@bsrs.rs

051 344 532

  • Jovica Radanović, tiflograf-grafolog

jovica.r@teol.net

051 344 535

 

Administrativna služba

  • Milanka Savić, šef računovodstva

milankamilica@yahoo.com

051 344 538

 

Direktor

  • mr Mirela Šarić

saric.mirela@gmail.com

051 344 530

065 091 665

 

Logistika

  • Slavica Šukalo
  • Maja Jazić

051 344 534

jazic.bsrs@mail.com