Библиотека располаже књигама прилагођеним слијепим и  слабовидим лицима, тј. брајевим и књигама у звучној техници, уз одређени број наслова у обичној штампи који се углавном тичу  стручне литературе из области инвалидности.

Звучне књиге  снимљене су на CD-у mp3 формату. У плану је снимање књига у Daisy формату, који је већ увелико у примјени у свијету, а надамо се да ће ускоро бити доступан и нашим корисницима.

Књижни фонд Библиотеке обухвата дјела из белетристике и стручне књижевности.  Подручје  лијепе   књижевности обухвата дјела из народне књижевности, домаће и свјетске литературе, књижевности за дјецу и омладину и документарне књижевности. Дјела стручне књижевности обухватају  филолошке књиге, друштвено-политичку литературу, дјела из историје, филозофије, популарне науке,информатике, религије и митологије;  антропологије, етнологије и педагогије; музикологије, психологије, медицине и здравља, домаћинства и породице, права, спорта и шаха, дефектологије итд.

Помагала за слијепа и слабовида лица дјелимо у двије основне групе:

  1. ОПТИЧКА ПОМАГАЛА
  2. ТИФЛОТЕХНИЧKА ПОМАГАЛA    

У оптичка или очна помагала убрајамо:

  • наочаре (оквире за наочаре, разне врсте стакала)
  • контактна сочива
  • очне протезе
  • лупе или повећала (обичнe и електронскe)

У тифлотехничка помагала спадају:

  • сат за слијепа лица
  • бијели штап
  • брајева писаћа машина
  • репродуктори, mp3 и Daisy плејери

Поред ове основе подјеле свакако морамо споменути и још једну врсту помагала. То су специјална информацијско-технолошка помагала или такозвана ИТ помагала, која су специјално израђена у циљу ублажавања хендикепа комуницирања. У таква помагала убрајамо између осталог: генераторе за глас, комуникаторе, програме за скенирање, читаче за екран са синтетичким говором, специјалне тастатуре и мишеве.