Органе управљања библиотеке чине управни одбор и директор.

Библиотеком руководи директор, а именује га и разрјешава Влада Републике Српске.

Директор је одговоран Управном одбору Библиотеке и Влади Републике Српске.

Директор ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС је мр Мирела Шарић, библиотекар савјетник (2022 – )

Претходници:

 • Бранко Сузић, в.д. директор (2006 – 2012)
 • Миломир Мартић, в.д. директор (2012 – 2013)
 • Желимир Радиновић, директор (2013 – 2022)

Управни одбор именује и разрјешава Влада Републике Српске са мандатом од четири године.

Начин рада Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора, којим се утврђује и начин рада комисија и других радних тијела које оснива Управни одбор.

Управни одбор Библиотеке у актуелном сазиву (2017-) броји три члана, и то:

 • предсједник  Зоран Кисић
 • замјеник Саша Грбић
 • члан Јадранка Ђуровић

Претходни сазиви УО:

2006-2012
 • Невенка Вулић, предсједница
 • Милка Давидовић
 • Стојанка Декић
 • Саша Грбић
 • Јовица Радановић
2012-2017
 • Саша Грбић, предсједник (2012 – 2015)
 • Милка Давидовић / Зоран Кисић
 • Невенка Вулић / Данијела Ласица
 • Милка Јаћимовић
 • Вера Бошковић, предсједница (2015 – 2017)