Одјељење за библиотечку дјелатност обавља послове набавке, евиденције, инвентарисања, стручне обраде (каталогизације), сигнирања, смјештаја и кориштења библиотечке грађе.

Стручна обрада и смјештај грађе врши се према врстама публикација и у складу са савременим библиотечким стандардима.

Рад са корисницима одвија се непосредно у просторијама библиотеке или посредно, када се књиге шаљу путем поште. Достава књига и услуге библиотеке су бесплатне.