Библиотека располаже тонским студиом, режијом и монтажом. Тонски студио има двије савремено уређене кабине у којима се врши снимање књига, часописа и других тонских садржаја у дигиталној техници у mp3 формату, Daisy формату и другим, по потреби.

 

 

Библиотека располаже копирницом у којој се врши умножавање CD-ова.