Специјална библиотека за слијепе Републике Српске обимом својих активности оријентисана је превасходно на слијепе и слабовиде кориснике Републике Српске. Такође, наше услуге су доступне и корисницима из Федерације БиХ и окружења.

Кроз сарадњу и заједничке активности са библиотекама и удружењима слијепих из окружења трудимо се да квалитет наших услуга подигнемо на виши ниво.

Конкретне активности

Наша библиотека оријентисана је на реализацију слиједећих конкретних активности:

 • штампање и снимање књига из подручја стручне литературе и лијепе књижевности
 • штампање и снимање часописа
 • набавка библиотечке грађе у форматима доступним слијепим и слабовидим лицима (брајево писмо, звучна и дигитална техника, увећани слог и обична штампа)
 • стручна обрада, чување, заштита и поправка библиотечке грађе
 • израда билтена и каталога
 • вођење документације о грађи и корисницима
 • сарадња са другим библиотекама и сродним установама
 • организовање читаонице
 • достављање података за регистар библиотека
 • издавање каталога, библиографија, других библиотечких публикација, новина и часописа
 • организовање културних манифестација и других облика развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност самостално и у сарадњи са културним и образовним установама и предузећима
 • обавља повјерене послове у вези са управљањем, организовањем и пословањем објекта Културно-информационог центра са библиотеком.
 • остали послови утврђени Статутом, који служе за обављање дјелатности Библиотеке

Услуге за кориснике

Нашим корисницима на располагању су слиједеће услуге:

 • редовна позајмица књига у свим техникама корисницима широм Републике Српске, посредством поште
 • непосредна достава књига корисницима с подручја Бање Луке
 • подстицање и помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе, информативних помагала и извора
 • приступ Аудио-Брај интернет-клуб читаоници и непосредно кориштење њених садржаја

Услуге за остале субјекте

Захваљујући капацитетима којима располажемо, у могућности смо да и вањским субјектима понудимо сарадњу на реализацији конкретних задатака. Спровођењем ових активности обезбјеђује се дио средстава којима се финансирају програмске активности библиотеке.

За детаљније информације о услугама које су доступне за остале субјекте молимо да провјерите остале дијелове ове секције, првенствено оне који се односе на организовање скупова, обезбјеђивање смјештаја и исхране, тонско снимање, обраду и умножавање и штампање књига и часописа. За детаље можете нас додатно контактирати.