U okvir biblioteke funkcionišu tri odjeljenja:

  • Odjeljenje za bibliotečku djelatnost
  • Odjeljenje za izdavačku djelatnost
  • Odjeljenje zajedničkih poslova
  • Odjeljenje smještaja

 

Odjeljenje za bibliotečku djelatnost

Odjeljenje za bibliotečku djelatnost čine brajeva i zvučna biblioteka, te internet klub – čitaonica.

Više informacija o poslovima i procesima u okviru Odjeljenja za bibliotečku djelatnost  dostupno je u posebnoj sekciji.

Odjeljenje za izdavačku djelatnost

Odjeljenje za izdavačku djelatnost čine brajeva štamparija i tonski studio sa režijom i montažom. Pored pripreme, obrade i izdavanja materijala na brajevoj i audio tehnici, u okviru Odjeljenje za izdavačku djelatnost vrši se priprema i izdavanje knjiga u digitalnom, tzv. Daisy formatu.

Više informacija o ovom odjelu dostupno je ovdje.

Odjeljenje zajedničkih poslova

Ovo odjeljenje sastoji se iz administrativne službe, logistike. Pored izvršavanja zadataka iz oblasti administrativnih i logističkih poslova, u okviru ovog odjeljenja obezbjeđuju se funkcionisanje  i održavanjedidaktičko-informatičkog kabineta, informacionog sistema, konferencijske sale, učionica i drugih edukativnih sadržaja. Više informacija.

Odjeljenje smještaja

Odjeljenje smještaja sastoji se iz šest dvokrevetnih i četiri trokrevetne sobe hotelskog tipa u kojima dnevni kapacitet iznosi dvadeset četiri lica. U sastav ovog odjeljenja ulazi i čajna kuhinja, te restoran kapaciteta za trideset dvije osobe. Ovo odjeljenje je namjenjeno, prije svega, za smještaj kandidata koji dolaze na obuku ili određeno predavanje, kao i za organizovane manje grupe predstavnika   organizacija osoba sa invaliditetom, te za ostale zainteresovane subjekte.