У оквир библиотеке функционишу три одјељења:

  • Одјељење за библиотечку дјелатност
  • Одјељење за издавачку дјелатност
  • Одјељење заједничких послова
  • Одјељење смјештаја

 

Одјељење за библиотечку дјелатност

Одјељење за библиотечку дјелатност чине брајева и звучна библиотека, те интернет клуб – читаоница.

Више информација о пословима и процесима у оквиру Одјељења за библиотечку дјелатност  доступно је у посебној секцији.

Одјељење за издавачку дјелатност

Одјељење за издавачку дјелатност чине брајева штампарија и тонски студио са режијом и монтажом. Поред припреме, обраде и издавања материјала на брајевој и аудио техници, у оквиру Одјељење за издавачку дјелатност врши се припрема и издавање књига у дигиталном, тзв. Daisy формату.

Више информација о овом одјелу доступно је овдје.

Одјељење заједничких послова

Ово одјељење састоји се из административне службе, логистике. Поред извршавања задатака из области административних и логистичких послова, у оквиру овог одјељења обезбјеђују се функционисање  и одржавањедидактичко-информатичког кабинета, информационог система, конференцијске сале, учионица и других едукативних садржаја. Више информација.

Одјељење смјештаја

Одјељење смјештаја састоји се из шест двокреветних и четири трокреветне собе хотелског типа у којима дневни капацитет износи двадесет четири лица. У састав овог одјељења улази и чајна кухиња, те ресторан капацитета за тридесет двије особе. Ово одјељење је намјењено, прије свега, за смјештај кандидата који долазе на обуку или одређено предавање, као и за организоване мање групе представника   организација особа са инвалидитетом, те за остале заинтересоване субјекте.