Објекат располаже смјештајним и угоститељским капацитетима превасходно намијењених лицима са инвалидитетом, учесницима конференција, семинара, обука, савјетовања и сл. организованих на подручју Бањалуке.

Више о овоме: Смјештај и исхрана