Objekat raspolaže smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima prevashodno namijenjenih licima sa invaliditetom, učesnicima konferencija, seminara, obuka, savjetovanja i sl. organizovanih na području Banjaluke.

Više o ovome: Smještaj i ishrana