Adresa

Adresa

JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS
Frane Supila 31 F, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt podaci

Tel: (+38751) 344 532, 344 530

Faks: (+38751) 344 531
Direktor: direktor.bsrs@yahoo.com
Veb sajt: www.bsrs.rs