• Како постати члан библиотеке?
  • Контактирати службу Библиотеке путем телефона, адресе или е-maila, оставити оговарајуће податке тј. попунити формулар. Услуге учлањења су бесплатне.
 • У ком формату су књиге доступне?
  • Библиотека посједује књиге на Брајевoм писму, књиге на CD-у у mp3 формату, дигиталне књиге (Word), а у плану су и књиге у Daisy формату.
 • Како корисници могу да дођу до књига?
  • Књиге се позајмљују непосредно у библиотеци или се достављају непоседно или поштом на адресу.
 • Колико књига може да се позајми одједном?
  • Највише три књиге.
 • Колико дуго може да се задржи књига?
  • Књига може да се задржи максимално три недеље.
 • Кад могу да се користе услуге аудио брај интернет клуб читаонице?
  • Аудио брај интернет клуб читаоница је отворена за кориснике  радним даном од 10 до 14 часова.