На иницијативу Савеза слијепих Републике Српске, а уз подршку Владе РС и Града Бањалуке, 2006. године изграђен је објекат Културно-информатичког центра. Површине 28X10 метара, састоји се из приземља, два спрата и високог поткровља, са укупном корисном површином од 1000 квадратних метара пословног простора.

Објектом управља ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске.

У склопу објекта налазе се просторије за организације из области инвалидског организовања и културе Републике Српске.

У оквиру КИЦ-а дјелују сљедеће организације:

  • Борачка организација  – одбор РВИ Републике Српске
  • Савез МеНеРаЛи Републике Српске
  • Координациони одбор инвалидских организација Републике Српске
  • Савез удружења цивилних инвалида – жртава рата Републике Српске
  • Савез глувих и наглувих Републике Српске
  • Савез инвалида рада Републике Српске
  • Савез слијепих Републике Српске