JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, u saradnji sa JU Centar za socijalni rad, prezentovala je svoje usluge u dva dnevna centra za stare u Banjaluci. Povod je predstojeći Međunarodni dan starih, a cilj razmjena informacija o dostupnim uslugama koje mogu koristiti različite kategorije lica u stanju socijalne potrebe.
Specijalna biblioteka namijenjena je osobama sa poteškoćama u čitanju (engleski print disabled), tj. svim osobama koje iz bilo kog razloga ne mogu da koriste građu u standardnom štampanom formatu. Osim osoba sa nekom vrstom invaliditeta, u ovu grupu spadaju i stare osobe, bolesne osobe ili osobe koje su iz nekog razloga privremeno spriječene da čitaju format „crnog tiska“. Zbog toga se u razgovorima direktora Specijalne biblioteke Želimira Radinovića i Olivere Mastikose, koordinatorice za saradnju iz Centra za socijalni rad, prirodno nametnula ideja da se i licima trećeg doba predstave prednosti prije svega zvučnih knjiga, ali i ostale usluge biblioteke. Naime usljed starosti često dolazi do slabljenja vida pa stari više ne mogu bez napora da sebi priušte zadovoljstvo čitanja, zbog čega je zvučna knjiga idealan izbor za njih. Dogovorene su posjete dvama dnevnim centrima u Banjaluci. Dnevni centri kao preventivni programi namijenjeni su starim licima bez porodice koja žive sami kako bi im se omogućilo da što duže ostanu u svom domu umjesto da budu smješteni u ustanovu. Kroz aktivnosti u dnevnim centrima, stara lica održavaju vitalnost i tijela i duha i bave se različitim kulturnim i kreativnim aktivnostima.
U utorak, 16.09. u 11 časova Želimir Radinović i bibliotekarke Jelena Radaković i Dragana Božić posjetile su dnevni centar za stare na Starčevici, u ulici Josifa Pančića 8. U prijatnoj i opuštenoj atmosferi grupi naših starijih sugrađana predstavljen je rad Specijalne biblioteke kroz njena odjeljenja, fond knjiga kojima raspolaže, aktivnosti, a posebna pažnja poklonjena je zvučnim knjigama.
JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske ima zavidnu kolekciju naslova u audio formatu i ove sve popularnije knjige i među videćim osobama ubjedljivo su najtraženije među korisnicima biblioteke. Zvučne knjige dostupne su svima, ne traže nikakvu posebnu pripremu i uslove u kojima se čitaju. Moguće je čak obavljati i neku mehaničku radnju i slušati knjigu. Dovoljno je pritisnuti dugme Play i čarolija počinje. U svijetu su zvučne knjige već dugo trend i postoji veliko tržište ovih knjiga. Korisnicima Centra pušteni su dijelovi zvučne knjige i zvučnog časopisa Biblioteke „Homer“ kako bi stekli predstavu o njima.
Isti program ponovljen je i slijedećeg dana, u srijedu 17.09, u dnevnom centru Klub 15–100,  u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo.
Lica iz centra za stare pozvana su da posjete biblioteku i lično se upoznaju sa njenim fondom knjiga i mogućnostima koje im se pružaju. Takođe pozvani su da se individualno učlane u biblioteku, a postoji mogućnost da se knjige i časopis šalju u dnevne centre gdje bi se odvojilo vrijeme za slušanje i diskusiju o knjigama.
Dogovoreno je i da se u prostorijama biblioteke obilježi Međunarodni dan starih, 1. oktobra. Specijalna biblioteka ugostila bi tom prilikom predstavnike dnevnih centara, a Želimir Radinović najavio je da će Teatar DIS starije sugrađane obradovati predstavom.
Aktivnosti Centra za socijalni rad i Specijalne biblioteke u pružanju podrške i podizanju svijesti o potrebama starijih ljudi podržao je i Grad Banjaluka.