JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS u skladu sa svojim programom rada, a na osnovu Sporazuma i dobrih međusobnih odnosa sa Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment iz Banjaluke, poziva sve zainteresovane slijepe i slabovide članove Biblioteke, kao i djecu slijepih i slabovidih roditelja članova Biblioteke, da se prijave za upis na navedeni Univerzitet besplatno ili pod povoljnijim uslovima, na sve fakultete, odnosno studijske programe koje ovaj Univerzitet nudi, a o čemu se možete informisati na njihovoj veb stranici www.univerzitetpim.com.
Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2014. godine, a uz prijavu sa kraćom biografijom kandidata i opisom porodičnog i socijalnog statusa neophodno je dostaviti i diplomu o završenoj srednjoj školi. Kandidati koji budu izabrani će u skladu sa pravilima upisa na Univerzitet PIM prilikom prijave biti dužni da dostave svu neophodnu dokumentaciju.
Po okončanju konkursa biće obavljen razgovor sa svim prijavljenim kandidatima, i nastojaće se da se podrška za upis besplatno ili pod povoljnijim uslovima pruži svim prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove konkursa.
U slučaju potrebe za rangiranjem kandidata, u obzir će se uzimati invaliditet, socijalni status i postignuti uspjeh u srednjoj školi.
Svi zainteresovani svoje prijave mogu slati na adresu:
JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS
Frane Supila 31f, Banjaluka