У Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида лица Републике Српске почела је  са радом тромјесечна ликовна радионица намијењена овој популацији.

– Прогам рада ликовне радионице се заснива на програму Наставног плана и програма ликовне културе који се спроводи у оквирима формалног образовања и садржи задатке тематски  и садржајно прилагођене популацији слијепих и слабовидих. Посебан методички поступак заснован је на актуелном методичком моделу „Троуглу ликовно-изражајне иницијације“, динамичној структури којом се развија наставни предмет ликовна култура, а који за своје основне одреднице има: креативност, медијум и  садржај –  истакла је ауторка пројекта и модератор радионице Драгана Вуковић, магистар методике ликовне културе.

Полазници ће се у току активности унутар радионице на различите чулне начине упознати са ликовним појмовима, добити информације о истима, бити оспособљени да користе „ликовни језик“, имаће прилику да употребљавају конвенционалне и неконвенционалне умјетничке материјале, те да помоћу њих креирају своје аутентично ликовно дјело. Након завршеног курса, у неком од бањалучких изложбених простора биће приређена изложба радова насталих у току радионице и на којој ће свечано бити уручене дипломе полазницима.

– Већ на самом почетку, полазници су у ведрој и креативној атмосфери успјели да направе неколико занимљивих тактилних радова у техници колажа, искрено се радујем и једва чекам њихове будуће ликовне искораке – казала је Драгана Вуковић.
С обзиром на чињеницу да су бројна испитивања и анкете показали како је ликовно изражавање за слијепе и слабовиде особе једна од најтеже савладивих области, ова радионица има за циљ подизање ликовне писмености слијепих и слабовидих у правцу побољшања перцепције и разумијевања умјетности и подстицање на самостални креативни рад и развијање вјештина, као и побољшање квалитета живота уопште.
Радионица је замишљена као практични дио научног истраживања у области ликовне едукације слијепих и слабовидих лица. Истраживање ће имати за циљ уобличавање специјалног методичког модела и његову провјеру кроз рад са овом популацијом, те стицање и преношење искустава којима ће се унаприједити недовољно развијена област ликовне едукације слијепих и слабовидих лица.
Материјал који настане у току рада радионице биће научно обрађен и презентован у форми научне публикације.