U Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske počela je  sa radom tromjesečna likovna radionica namijenjena ovoj populaciji.

– Progam rada likovne radionice se zasniva na programu Nastavnog plana i programa likovne kulture koji se sprovodi u okvirima formalnog obrazovanja i sadrži zadatke tematski  i sadržajno prilagođene populaciji slijepih i slabovidih. Poseban metodički postupak zasnovan je na aktuelnom metodičkom modelu „Trouglu likovno-izražajne inicijacije“, dinamičnoj strukturi kojom se razvija nastavni predmet likovna kultura, a koji za svoje osnovne odrednice ima: kreativnost, medijum i  sadržaj –  istakla je autorka projekta i moderator radionice Dragana Vuković, magistar metodike likovne kulture.

Polaznici će se u toku aktivnosti unutar radionice na različite čulne načine upoznati sa likovnim pojmovima, dobiti informacije o istima, biti osposobljeni da koriste „likovni jezik“, imaće priliku da upotrebljavaju konvencionalne i nekonvencionalne umjetničke materijale, te da pomoću njih kreiraju svoje autentično likovno djelo. Nakon završenog kursa, u nekom od banjalučkih izložbenih prostora biće priređena izložba radova nastalih u toku radionice i na kojoj će svečano biti uručene diplome polaznicima.

– Već na samom početku, polaznici su u vedroj i kreativnoj atmosferi uspjeli da naprave nekoliko zanimljivih taktilnih radova u tehnici kolaža, iskreno se radujem i jedva čekam njihove buduće likovne iskorake – kazala je Dragana Vuković.
S obzirom na činjenicu da su brojna ispitivanja i ankete pokazali kako je likovno izražavanje za slijepe i slabovide osobe jedna od najteže savladivih oblasti, ova radionica ima za cilj podizanje likovne pismenosti slijepih i slabovidih u pravcu poboljšanja percepcije i razumijevanja umjetnosti i podsticanje na samostalni kreativni rad i razvijanje vještina, kao i poboljšanje kvaliteta života uopšte.
Radionica je zamišljena kao praktični dio naučnog istraživanja u oblasti likovne edukacije slijepih i slabovidih lica. Istraživanje će imati za cilj uobličavanje specijalnog metodičkog modela i njegovu provjeru kroz rad sa ovom populacijom, te sticanje i prenošenje iskustava kojima će se unaprijediti nedovoljno razvijena oblast likovne edukacije slijepih i slabovidih lica.
Materijal koji nastane u toku rada radionice biće naučno obrađen i prezentovan u formi naučne publikacije.