U srijedu i četvrtak, 24. i 25.09.2014, u prostorijama Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske održana je dvodnevna radionoca o radnim pravima žena sa oštećenjem vida i rodnoj ravnopravnosti.  Radionica je dio projekta Specijalne biblioteke, „Od hobija do hljeba“ finansijski podržanog iz sredstava FIGAP programa (Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH). Cilj projekta je osposobljavanje slijepih i slabovidih žena u pogledu zapošljavanja i samozapošljavanja, s naglaskom na podsticanje preduzetništva na polju izrade komercijalnih ručnih radova i njihovog plasiranja na tržište. Programom su obuhvaćene slijepe i slabovide žene iz Banjaluke i Bijeljine.
Prva u nizu radionica odnosila se na upoznavanje žena sa pravnom regulativom u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i  prava žena, sa posebnim osvrtom na položaj žena sa invaliditetom. Program je počeo u 15 časova i na samom početku gošće iz Banjaluke i Bijeljine pozdravio je direktor Specijalne biblioteke, ujedno i koordinator projekta Želimir Radinović. Potom je uslijedio mini koncert instrumentalistkinja na flauti, tj. gitari Marije Tomić i Sunčice Trkulje.
Za radni dio bila je zadužena stručna saradnica, dipl. pravnica Vera Bošković. Slijepe i slabovide žene dobile su priliku da se upoznaju sa pravnom regulativom, koja ih štiti, kako od diskriminacije po osnovu pola i invaliditeta, tako i iz oblasti rada i zapošljavanja. Predstavljena im uloga Ombudsmena za ljudska prava i mogućnost da se kroz dopise traži zaštita ove institucije. U oblasti rada i zapošljavanja naglasak je stavljen na samozapošljavanje, te mogućnost ekonomskog osnaživanja kroz rad u oblasti ručne radinosti i uopšte, samostalnog preduzetništva. Polaznice su upoznate sa uslovima za samostalno vođenje malog biznisa od registracije preduzetnika do stimulansa koje mogu ostvariti i kao mali preduzetnici i kao osobe sa invaliditetom, kao i sa stimulansima koji poslodavci mogu ostvarivati ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom. Takođe je predstavljena i uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida, te način na koji je moguće dobiti poticaje za preduzetničku djelatnost od njih.
Svoja dugogodišnja iskustva rada u nevladinom sektoru i udruženju koje okuplja žene oko ručne radinosti i time im pruža priliku za društveni angažman prenijela je Vera Stefanović iz Humanitarnog udruženja žena „Duga“ iz Banjaluke.
Drugog dana radionice Vera Bošković govorila je o rodnoj ravnopravnosti i izjednačavanju prava žena. Govoreći o  diskriminaciji po osnovu pola, predstavljen je rad Agencije za ravnopravnost polova i Gender centra RS, preko kojih može djelovati i pojedinac i organizacija koja štiti prava određene grupacije građana, te mogućnosti učešća u kreiranju Gender akcionih planova u kratkoročnijim i dugoročnijim periodima. U trenutno važećem Gender akcionom planu BiH za 2013-2017. godine žene sa invaliditetom nisu zastupljene u dovoljnoj mjeri i na adekvatan način, te je radionica poslužila i kao podsticaj ženama za prepoznavanje sopstvenih potreba i okupljanje oko zajedničkih ciljeva za unapređenje njihovog statusa.
Kroz radionicu se došlo do spoznaje da su pred ženama sa oštećenjem vida brojne poteškoće u ostvarivanju svojih prava i da im je neophodna adekvatna pravnička podrška. Biblioteka im je obezbijedila i audio vodiče sa praktičnim uputstvima za pokretanje samostalnog preduzetništva i ostvarivanje prava u oblasti rada i zapošljavanja, gdje su objedinjene teme radionice.
Poslije radnog dijela u 12 časova uslijedila je grupna posjeta polaznica radionice Muzeju RS, gdje je specijalno za njih organizovan obilazak vrijedne postavke Muzeja u pratnji  ljubaznih kustosa. Poslije pozdravnih riječi direktorice Muzeja RS Nade Puvačić koja je istakla dobru saradnju sa Specijalnom bibliotekom, slijepe i slabovide polaznice imale su priliku da opipaju mnogobrojne vrijedne eksponate Muzeja RS, od figure neandertalca, koja je izazvala naročito oduševljenje, preko različitih etnografskih predmeta do pušaka iz Prvog svjetskog rata. Slijedećeg dana obilježava se 84 godine postojanja Muzeja RS pa je grupa slijepih i slabodivih žena imala svojevrsnu premijeru izložbe koja se planira povodom ovog jubileja.
Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS još jednom je uspjela da pomjeri granice i objedini oblast socijalne i ekonomske djelatnosti, kulture i umjetnosti, uz lijepo druženje i razmjenu iskustava.
Nastavak projekta i naredne radionice planirane su za oktobar.