U srijedu i četvrtak, 24. i 25.09.2014. u prostorijama Biblioteke biće održan dvodnevni seminar  u okviru programa „Od hobija do hljeba“ koji je finansijski podržan od strane FIGAP-a (Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH ). Naša ustanova je nosilac ovog projekta kao institucionalni partner. Program je namijenjen edukaciji slijepih i slabovidih žena kako bi stekle vještine zagovaranja i ostvarivanja sopstvenih prava, kao  vještine izrade komercijalnih ručnih radova. Programom se želi podstaći žensko preduzetništvo i osnažiti žene sa oštećenjem vida da se aktivno uključe na tržište i dugoročno privređuju finansijska sredstva.
Poslije uvodnog sastanka održanog u avgustu sa učesnicama iz Banjaluke, ovo je prva integralna radionica za učesnice iz Banjaluke i Bijeljine, dva grada predviđena programom.
Prvi dan radionice biće posvećen edukaciji žena o njihovim radnim pravima, zapošljavanju i podsticajima za osobe sa invaliditetom. Stručna saradnica predstaviće „Vodič kroz rodnu ravnopravnost i prava žena“, sa posebnim osvrtom na izjednačavanje mogućnosti žena sa oštećenjem vida, snimljenim za ovu priliku u audio formatu. Planira se i njegovo štampanje na brajevom pismu. Polaznice radionice biće upoznate sa procedurama za ostvarivanje prava, kao i ustanovama koje im u tome mogu pomoći, te setom zakonskih propisa i podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Drugi dan radionica ima za cilj osvješćivanje učesnica po pitanju rodne ravnopravnosti, kako bi se osnažile da povećaju svoje učešće u organizacijama slijepih, u političkom i društvenom životu, u nevladinom sektoru zarad ostvarivanje jednakih mogućnosti.
Po završetku radionica planira se posjeta Muzeju RS gdje će kustos provesti slijepe i slabovide gošće kroz bogatu postavku Muzeja.
Pozivamo sve zainteresovane voljne da podrže osnaživanje žena u ostvarivanju prava na ravnopravnost polova da se pridruže radionicama. Radionica 24.09. počinje u 15 časova i traje do 18.30. Radionica će svečano biti otvorena koncertom Marije Tomić i prijatelja. Sljedećeg dana aktivnosti počinju u 10 časova, a u 12 časova slijedi zajednički odlazak u Muzej RS.