Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske i Savez gluvih i nagluvih Vas pozivaju na otvaranje izložbe posvećene Međunarodnom danu ljudskih prava, akademskog slikara Aleksandra Bošnjaka

Utorak, 10. decembar
10. 30 časova
Izložbeni prostor Specijalne biblioteke
ul. Frane Supila 31 f
Banja Luka