Novi dvobroj časopisa „Homer“ (8 i 9) snimljen je u tonskom studiju Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske u ukupnom trajanju od pet časova i 38 minuta.

Kao i u prethodnom broju, tekstove koje je pripremila redakcija (Jovica Radanović, Dragana Božić i urednica Jelena Radaković) pročitao je Draško Ratković, a tonski obradio Dejan Kosić.

U novom broju „Homera“ donosimo vam nastavak priče o disleksiji, tačnije o okruglom stolu koji je održan u konferencijskoj sali Biblioteke. A, u Biblioteci je gostovala i Dragana Milunović koja je održala stručno predavanje za korisnike i bibliotekara pod nazivom „Ka korisniku sa invaliditetom“.

Svakako, i u novom broju pronaći ćete i priloge naših stalnih saradnika – časopisa P.U.L.S.E, Istorijske biblioteke i Lorijana Popija.

Slijedi sadržaj i prilog o novim zvučnim knjigama Biblioteke.

 1. Riječ urednice
 2. Slavomir Gvozdenović – Srpski jezik
 3. Nove zvučne knjige u Biblioteci
 4. Okrugli sto – Disleksija
 5. Dragana Milunović – Ka korisniku sa invaliditetom
 6. Gradiška – Dan bibliotekara Republike Srpske
 7. Lorijan Popi – Rodrigo
 8. Aleksandrijski kvartet (P.U.L.S.E)
 9. Obrazovanje u Vizantiji (Istorijska biblioteka)
 10. Slovenski trojanski konj (Istorijska biblioteka)
 11. 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog
 12. Dan bijelog štapa; 12a Prilog Zore Savić
 13. Borka Tadić – U znaku bijelog štapa
 14. O dvjestogodišnjici Njegoševog rođenja
 15. Ranko Popović – Poslanica Njegoševa današnjim Srbima
 16. Solomonova pesma nad pesmama (P.U.L.S.E)
 17. Odjava i zahva
Nove zvucne knjige u Biblioteci.mp3