Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, u izložbenoj sali Specijalne biblioteke za slijepa  i slabovida lica RS otvorena je izložba akademskog slikara Aleksandra Bošnjaka. Uz Specijalnu biblioteku organizator izložbe bio je Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske.
Direktor Biblioteke Želimir Radinović izrazio je zadovoljstvo što Biblioteka nastavlja da promoviše mlade umjetnike i zahvalio se suorganizatoru Savezu gluvih koji je predstavljala sekretar Marina Macanović. Bibliotekarka Jelena Radaković upoznala je prisutne sa značajem Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se širom svijeta obilježava od 1950. godine. Naime dvije godine ranije na ovaj dan proglašena je Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima čiji prvi član kaže da su “svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima”. Članovi 26 i 27 potvrđuju pravo na obrazovanje, umjetnost, kulturu i nauku.

S tim na umu, vodilo se računa da izložba bude prilagođena licima sa invaliditetom. Izložbeni eksponati postavljeni su nisko da bi bili pristupačni ljudima u kolicima, a svaka slika ima pored natpisa u crnom tisku i objašnjenje na brajevom pismu.

Na izložbi su prikazane slike i sklulpture nastale u specifičnim okolnostima gdje je umjetnik pokušao da se u stavi u pozicije osoba sa invaliditetom, tako da je pojedine slike  slikao iz kolica, u mraku i slično.
Aleksandar Bošnjak rođen je u 1987. godine u Travniku. U 5. mjesecu zbog upale uha u potpunosti je izgubio sluh. Talenat za umjetnost primijetio je u ranom djetinjstvu. Godine 2009. na Akademiji umjetnosti u Banjaluci stekao je zvanje akademskog profesora grafike. Pretežno se bavi slikanjem, grafikom i vajanjem, izlagao je na mnogim kolektivnim izložbama u BiH i inostranstvu (Japan, Češka, Hrvatska, Italija, Amerika…), a ovo je njegova treća samostalna izložba. Aleksandar Bošnjak je predsjednik Aktiva mladih pri Savezu gluvih i nagluvih RS.

Izložbi su prisustvovali predstavnici  Ombudsmana za djecu Republike Srpske, Narodne i univerzitetske biblioteke RS, Medicinske škole, Saveza slijepih RS, Gradske organizacije slijepih Banjaluka, banjalučkog ragbi kluba RS, pisca Berislava Blagojevića, čitaoci i prijatelji biblioteke. Izložba će biti otvorena do 25.12. i prodajnog je karaktera.