У сриједу, 28.09.2011. у 11 часова у конференцијској сали Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске, у оквиру традиционалног обиљежавања Дана европске баштине, промовисан је приручник „Веб приступачност“ аутора Жарка Лаловића, намијењен прије свега јавним институцијама са циљем освјешћивања јавности о потреби прилагођавања интернет страница лицима са визуелним хендикепом. Приручник „Веб приступачност“ штампан је у 500 примјерака и биће достављен свим заинтересованим институцијама РС којима може послужити као изванредан алат за прилагођавање њихових веб сајтова захтјевима приступачности.

„Веб приступачност“
Приручник
(аутор Жарко Лаловић)

Да би се веб сајт могао назвати приступачним, сви корисници морају бити у могућности да приступе свим његовим дијеловима.
То представља велику препреку за слијепа лица, јер већина веб сајтова у нашем окружењу има препреке које отежавају особама са инвалидитетом да их користе. Не постоји свијест о проблему веб приступачности и не постоји литература на нашем језику која би објаснила проблем и понудила рјешење особљу које ради на одржавању веб сајтова.
Идеја овог приручника је да читалац након завршетка читања буде упућен не само у појам и значај веб приступачности већ и начин на који слијепе и слабовиде особе користе рачунаре и интернет. Теме које су обрађене и начин на који су конципиране предвиђа да читалац по завршетку читања буде способан да процијени да ли је веб сајт институције за коју ради приступачан и ако није, да га у довољној мјери преуреди. Такође би требало да има јасну представу како и гдје може даље проширити своја знања о веб приступачности.

Потребно је учинити кораке ка приближавању веб технологија слијепим и осталим лицима са инвалидитетом, јер се на тај начин може битно олакшати њихов свакодневни живот. Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске овим приручником, који уједно представља и манифест, има за циљ да подигне ниво свијести о значају веб приступачности.
Европска унија је дала препоруке за прилагођавање веб садржаја слијепим лицима. У нашем законодавству постоји празнина у погледу регулисања ове материје. Битан аспект сваког друштва је равноправност и једнакост свих његових чланова, а повећањем веб приступачности би се начело једнакости и равноправности досљедније испоштовало.
Овај приручник намијењен је свим институцијама које могу предузети конкретне кораке у подизању нивоа свијести о битности веб приступачности. То су у првом реду институције које представљају јавну власт, државне институције, министарства, агенције, медији, институције локалних управа и различите организације које пружају електронске услуге грађанима.
Даљи корак би увођење законске регулативе у смислу обавезности поштивања правила веб приступачности при изради сајтова.