Savez slijepih RS je prije dva mjeseca aplicirao projekat „Mreža ABIKČ“ kod Fondacije za socijalno uključivanje u BiH. Na opšte zadovoljstvo projekat je podržan zajedno sa još 17 drugih projekata, a 27 projekata je odbijeno.
Glavni partner Saveza u ovom projektu je Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS koja je sufinansijer sa 40 % sredstava ukupnog budžeta projekta. Dana 14. juna u hotelu „Holivud“ u Sarajevu potpisan je ugovor sa Fondacijom za socijalno uključivanje u BiH čime je otpočela implementacija ovog projekta.
U narednih sedam mjeseci menadžment Saveza slijepih RS će u saradnji sa sedam matičnih biblioteka implementirati projekat. Cilj ovog projekta je da se unaprijedi pristup informacijama i komunikacijama slijepim i slabovidim licima u RS.
Realizacijom projekta u sedam mjesta sjedišta matičnih biblioteka otvoriće se audio braj internet klub čitaonice koje će biti opremljene računarskom opremom, brajevom opremom, elektronskim lupama i rekorder dejzi plejerima, tako da će korisnicima biti na dohvat ruke nove asistativne informatičke tehnologije. Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica će otvoriti sedam isturenih odjeljenja i na taj način približiti knjigu krajnjim korisnicima u tehnikama prilagođenim potrebama slijepih i slabovidih lica.
Planirano je da 210 korisnika prođu proces obuke kroz radionice i budu direktni korisnici usluga koje pruža ovaj projekat, a oko 2.000 indirektnih korisnika ima priliku da se osposobi i koristi usluge čitaonica.
FSU u BiH je odmah nakon potpisivanja ugovora u naredna tri dana organizovala obuku sa menadžmentima projekata u kojoj su nosioci projekata upoznati sa NGO Fin programom za vođenje finansija i sa pravilnikom i procedurom javnih nabavki. Bila je to kvalitetna priprema svih organizacija kojima je odobren projekat za dosljedno poštivanje i pridržavanje potpisanog ugovora.