Idući u korak sa savremenim tokovima izdavačke produkcije, „Službeni glasnik“ je pokrenuo izradu i distribuciju audio-knjiga u CD formatu. Knjige obuhvataju djela iz srpske književnosti koje bi svi trebalo da imaju u svojim bibliotekama. Tako za sada imate priliku da čujete Andrićevu prozu, Dučićeva razmišljanja, nostalgični zvuk dečijih stihova čika Jove Zmaja, dirljivu ispovijest vojvode Živojina Mišića, testamentarno upozorenje doktora Arčibalda Rajsa čitavom srpskom narodu, sada već skoro zaboravljene odjeke naše narodne epske poezije, te antologijski izbor srpske lirike i naših najboljih rodoljubivih pjesama. U pripremi su i mnoga druga djela.
Za realizaciju ovog projekta angažovani su najbolji i najkreativniji profesionalci iz raznih oblasti (od priređivača, preko reditelja i ton majstora, pa do velikana naše glume).
Među njima se, između ostalih, nalaze Svetlana Bojković, Petar Kralj, Rada Đuričin, Miša Janketić, Vjera Mujović, Petar Božović, Gojko Šantić, Marko Nikolić, Branimir Brstina, Predrag Ejdus, Voja Brajović, Mirjana Vukojčić, Nebojša Dugalić, Ljubivoje Tadić.

U našoj biblioteci od sad možete nabaviti i slijedeće naslove:

IZABRANI TEKSTOVI IVE ANDRIĆA
Govore: tekstove – Predrag Ejdus i predgovor – Vjera Mujović, reditelj Dragoslav Bokan
Izabrani tekstovi Ive Andrića sadrže odlomke iz knjiga: Deca (Aska i vuk, Kula, U zavadi sa svetom), Istorija i legenda (O priči i pričanju i Razgovor sa Gojom), Staze, lica, predeli (Mostovi, Na kamenu u Počitelju, Staza, Učitelj Ljubomir, Novembarska sećanja, Na Jevrejskom groblju u Sarajevu), pripovijetke iz knjige Žeđ (Most na Žepi i Rzavski bregovi) Kuća na osami (Uvod, Tri dečaka, Razgovor pred veče, Sarači) Znakovi (Znakovi, Đorđe Đorđević, Autobiografija, Šetnja, Zatvorena vrata).

ANTOLOGIJA LIRSKE POEZIJE
priredila Mirjana D. Stefanović
Tekstove govore: Vjera Mujović, Vojislav Brajović, Radojka Đuričin Popović, Petar Kralj, Gojko Šantić, Branimir Brstina, Svetlana Bojković, Marko Nikolić, Nebojša Dugalić, Predrag Ejdus, Petar Božović, Mihailo Janketić, Mirjana Vukojčić, Branislav Petrović, Ljubomir Simović, Matija Bećković; reditelj Dragoslav Bokan
Ovaj antologijski izbor obuhvata 64 pjesnika i njihove 134 pjesme

ANTOLOGIJA RODOLjUBIVE POEZIJE

priredila Mirjana D. Stefanović
Tekstove govore: Vojislav Brajović, Marko Nikolić, Petar Božović, Predrag Ejdus, Nebojša Dugalić, Vjera Mujović, Mihailo Janketić, Radojka Đuričin Popović, Petar Kralj, Mirjana Vukojčić, Ljubomir Simović, Svetlana Bojković; reditelj Dragoslav Bokan

MALO JEDRO
Izbor iz dečje poezije
Jovan Jovanović Zmaj
Govore: Branimir Brstina – tekst i predgovor – Vjera Mujović, reditelj Dragoslav Bokan

ANTOLOGIJA EPSKE NARODNE POEZIJE
priredila Snežana Samardžija
Govore: tekst – Gojko Šantić i predgovor – Ljubivoje Tadić, reditelj Dragoslav Bokan

MOJE USPOMENE
Vojvoda Živojin Mišić
Govore: tekstove – Mihailo Janketić i predgovor – Marko Nikolić, reditelj Dragoslav Bokan

ČUJTE SRBI
Čuvajte se sebe
Arčibald Rajs
Govore: tekst – Ljubivoje Tadić, predgovor – Dobrica Ćosić i najave – Vjera Mujović, reditelj Dragoslav Bokan

BLAGO CARA RADOVANA
Jovan Dučić
Govore: tekst – Vojislav Brajović i predgovor – Vjera Mujović, reditelj Dragoslav Bokan