U sklopu implementacije projekta Mreža ABIKČ u periodu od 5. novembra do 15. decembra otvorene su audio braj internet klub čitaonice u sedam gradova: u Bijeljini 05.11, u Foči 01.12, u Istočnom Sarajevu 02.12, u Zvorniku 07.12, u Derventi 08.12, u Prijedoru 12.12. i u Trebinju 15.12.2011. godine.

Održane su i jednodnevne radionice na kojima su korisnici upoznati sa načinom rukovanja opremom čitaonica. Radionicama je u prosjeku prisustvovalo oko tridesetak korisnika, tako da je njih 214  prošlo kroz obuku i treninge. Za sve njih pripremljeni su, snimljeni i odštampani priručnici u zvučnoj tehnici, na brajevom pismu i u običnoj štampi. To upustvo im je omogućilo da lakše ovladaju tehničkom opremom. Instruktor, trener i administratori-operateri su realizovali teoretski i praktični dio obuke tako da korisnici mogu samostalno ili uz minimalnu asistenciju koristiti sve usluge koje pružaju audo nraj internet klub čitaonice.
Predstavnici lokalne zajednice i lokalnih institucija informisani su i upoznati sa mogućnostima boljeg pristupa informacijama i komunikaciji slijepih i slabovidih lica uz primjenu novih savremenih informatičkih asistativnih tehnologija. U svim sredinama je iskazan visok stepen interesovanja za ovu vrstu usluga kako od strane korisnika, tako i od strane drugih subjekata i medija.
Održane pres-konferencije koje su bile izuzetno dobro posjećene od strane novinara, pisanih i elektronskih medija državnog i lokalnog nivoa. O tome svjedoče mnogobrojni novinski članci i prilozi objavljeni na radio i TV stanicama.

Sve audio braj internet klub čitaonice su opremljene lijepo dizajniranim namještajem i identičnom opremom, koja pruža mogućnost da usluge čitaonice istovremeno koristi šest korisnika. Pored inventara i opreme obezbjeđeno je za početak po 50 naslova zvučnih knjiga istaknutih domaćih i stranih autora.
U čitaonicama su istovremeno konektovana na internet po dva računara pa korisnici imaju mogućnost pristupa internetu i mogućnost slanja i prijema elektronske pošte. Svi računari su opremljeni čitačem ekrana Džouz i alfa num govornom sintezom za srpski jezik, što korisnicima olakšava rukovanje i upravljanje Pi-Si računarima. Korisnicima se pruža mogućnost čitanja knjiga u Daisy, mp3 i drugim formatima, jer imaju na raspolaganju Daisy plejere. Čitaonice su opremljene prenosnim elektronskim lupama tako da slabovida lica mogu čitati knjige, novine ili druge sadržaje.
Brajevi štampači i vin braj programi omogućuju da se po potrebi štampaju tekstovi na brajevom pismu uz brzo konvertovanje sa običnog pisma na brajevo.

U sklopu isturenih odjeljenja Specijalne biblioteke omogućeno je štampanje materijala na brajevom pismu za potrebe korisnika. Čitaonice su opremljene laserskim štampačima sa kojima se mogu štampati tekstovi u običnoj štampi ili na uvećanom slogu. Čitaonice takođe raspolažu skenerima uz čiju pomoć se mogu skenirati knjige, časopisi ili drugi sadržaji i čitati u prilagođenom elektronskom formatu.
Otvaranjem mreže od sedam ABIKČ dobijena su isturena odjeljenja Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS i na taj je način izvršena delokacija i decentralizacija bibliotečkih usluga koje su približene krajnjim korisnicima. Ove čitaonice su locirane u prostorijama četiri matične biblioteke i tri međuopštinske organizacije slijepih.

Otvaranjem čitaonica na regionalnom i lokalnom nivou slijepim i slabovidim licima su obezbjeđeni dobri uslovi za korištenje bibliotečkih usluga i značajno je poboljšan pristup informacijama u lokalnim sredinama u Potkozarju, Posavini, Semberiji, Birču, Romaniji, Staroj i Istočnoj Hercegovini.