У тонском студију Специјалне библиотеке снимљен је црквени православни календар за 2012. годину на CD-у mp3 формату. Текст је као о претходних година читала Стојана Валан, а тонски обрадио Драшко Драгољић. Сви заинтересовани корисници могу да се јаве на наше бројеве телефона или путем електронске поште и наруче примјерак за себе. Примјерак је бесплатан.