U konferencijskoj sali Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS juče je, 25. 09. održan okrugli sto pod nazivom „Disleksija, da li znate da postojimo?“

Ovaj naučni skup održao se na incijativu Biblioteke u saradnji sa Društvom disleksičara Republike Srpske „JA“ sa ciljem da se javnost upozna o tome šta je disleksija, sa kojim se problemima susreću disleksične osobe (učenici i studenti u nastavi, odrasli pri zapošljavanju) ali i kakvu ulogu može imati Specijalna biblioteka u životu korisnika sa disleksijom.

Učesnici – predavači na ovom skupu su bili predsjednik Udruženja disleksičara RS, prof. filozofije i sociologije Andrej Jovandić i mr sc. Saša Delić koji kao defektolog-oligofrenolog radi u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

Oba predavača su učesnike (goste) ovog skupa upoznali sa opštim pojmom disleksije s tim da se Andrej Jovandić obratio prisutnima ne samo kao predsjednik Udruženja disleksičara RS, nego kao i osoba sa disleksijom te je na taj način iz ličnog ugla predstavio probleme lica sa smetnjama u čitanju i pisanju.  S druge strane, mr Saša Delić je iz pozicije stručnjaka upoznao skup o tome kakav je to defektološki tretman koji može pružiti oligofrenolog djeci i osobama sa disleksijom, te kako prepoznati disleksiju u najranijoj dobi.

Okruglom stolu pored gorenavedenih predavača prisustvovali su i  Biljana Bilbija, viši stručni saradnik za bibliotekarstvo pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Nevenka Vulić i Tatjana Dunović ispred Narodne i univerzitetske biblioteke RS, doc. dr Mira Spremo (Klinički centar Banjaluka), Zlata Hadžić-Bajrić zamjenica Ombdusmana za djecu RS kao i mnogobrojni školski psiholozi i pedagozi, članovi Specijalne biblioteke i roditelji djece sa disleksijom.

Ovaj naučni skup koji je trajao nepuna tri sata ocijenjen je sa najvišom ocjenom kako od strane prisutnih tako i od strane organizatora – Specijalne biblioteke. Direktor Biblioteke, Želimir Radinović je izrazio zadovoljstvo što je ovakav jedan događaj bio i više nego posjećen i što su prisutni aktivno učestvovali u diskusiji nakon predavanja, te naglasio da su vrata Biblioteke otvorena ne samo za osobe sa oštećenim vidom nego i za osobe sa smetnjama u čitanju i pisanju, kao što su osobe sa disleksijom kojima zvučne knjige iz Biblioteke mogu biti sredstvo za učenje (lektire) ali i za obrazovanje u najširem smislu riječi.