JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske odazvala se pozivu  Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, s kojim godinama uspješno sarađuje, u  akciji doniranja slijepima prilagođenih knjiga bibliotekama u Srbiji.

Tako će u ponedjeljak 14. juna u 17 sati u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović“, Trg srpskih dobrovoljaca 57 u Kikindi, biti uručene knjige namijenjene osobama oštećenog vida u izdanju Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, a u 18 sati u biblioteci će biti odigrana monodrama “U znaku bijelog štapa“ u izvođenju autorke Borke Tadić iz Banjaluke.

U utorak 15. juna u 11 sati knjige će biti poklonjene Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“, Petra Kočića 1 u Šidu, a u 12 sati je planirano da Borka Tadić izvede svoju monodramu  u prostorijama biblioteke.

Knjige će uručiti Želimir Radinović, direktor Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, i Borislav Maksimović, samostalni stručni saradnik za razvoj i unapređenje saradnje u prosvjeti, kulturi i umjetnosti u Predstavništvu Republike Srpske.

Tokom prethodnih posjeta Kikindi i Šidu, kada su od strane Predstavništva Republike Srpske u Srbiji poklonjene knjige za lokalne biblioteke, utvrđeno je da te institucije nemaju knjige namijenjene licima sa oštećenim vidom pa je Predstavništvo u saradnji sa Specijalnom bibliotekom za slijepa i slabovida lica Republike Srpskeiz Banjaluke organizovalo ovu akciju.

Cilj ove posjete je promovisanje i afirmisanje umjetničkog stvaralaštva osoba sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida, širenje distupnosti knjiga za ovu grupu osoba sa invaliditetom, kao i razvoj saradnje između institucija Srbije i Republike Srpske.