Делегација Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС предвођена директором Желимиром Радиновићем је 10. маја 2018. у Градској књижници у Загребу учествовала на Међународном савјетовању о Уговору из Маракеша организованом од стране Хрватске књижнице за слијепе, Хрватског савеза слијепих и Хрватског књижничарског друштва.

Циљ савјетовања био је упознавање свих учесника укључених у процес доступности знања, информација и лијепе књижевности лицима која не могу читати стандардну штампу с конкретном проблематиком, теоријом и праксом Уговора из Маракеша.

Уговор из Маракеша ступио је на снагу 30. септембра 2016. године. Европски парламент и Вијеће Европске уније, с циљем његовог  провођења, донијели су 13. септембра 2017. Директиву и Уредбу, документе везане за усклађивање ауторског и сродних права у информационом друштву те уз прекограничну размјену примјерака у доступном формату у корист лица којима стандардна штампа није читљива.

Уговором из Маракеша би се, кроз изузетке у законима о ауторском праву при изради материјала у доступним форматима, лицима која не читају стандардну штампу омогућио слободан приступ знању и информацији који им је сада блокиран. Њиме би се зауставила тзв. „глад за књигом“ јер се процјењује како је у свијету свега 5% од укупне продукције књига, часописа, знања и информација доступно лицима које не читају стандардну штампу.

На једнодневном симпозијуму учествовали су међународни и домаћи стручњаци из подручја библиотекарства, информационих наука, права, цивилног сектора и издаваштва.

Међу излагачима били су Дејвид Хамерстајн који од 2009. успјешно ради на ратификацији Уговора из Маракеша; Карен Кенингер, директорица Националне библиотечке службе за слијепе и особе са инвалидитетом Конгресне библиотеке у САД; Лик Моме, који је представио Конзорцијум за приступачне формате (Accessible Books Consortium – ABC); Јелена Лешаја, директорица Хрватске књижнице за слијепе, Марија Шишић-Хрлић из Државног завода за интелектуално власништво и други.
Савјетовању су присуствовали библиотекари из народних, школских, универзитетских, високошколских и специјалних библиотека, библиотекари из библиотека у регији намијењених особама којима стандардна штампа није читљива, представници савеза слијепих и удружења слијепих у Хрватској и околним земљама, представници Града Загреба, Министарства културе, Државног завода за интелектуално власништво, издавачи, представници удружења лица с дислексијом, лица с церебралном парализом итд.

Као учесници ван Европске уније којих се Уговор из Маракеша у овом моменту директно тиче због прекограничне размјене грађе, поред наше делегације, на савјетовању су били и представници Библиотеке за слијепе Црне Горе. Босна и Херцеговина покренула је иницијативу за потписивање Уговора из Маракеша.

Завршни дио програма био је намијењен панел дискусији на којој су размотрена конкретна и практична питања.

По завршетку официјелног дијела, за госте је приређен факултативни обилазак и разгледање Хрватске књижнице за слијепе.

Представници Специјалне библиотеке носе позитивне утиске из Загреба, успостављени су нови контакту и чуле су се корисне информације.