Predstavnici JU Specijalne biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske – bibliotekarke Jelena Radaković i Dragana Božić i direktor Želimir Radinović – i ove godine su učestvovali na stručnom skupu bibliotekara u organizaciji Društva bibliotekara Republike Srpske. Seminar pod nazivom „ S korisnicima, za korisnike – neobavezno, neuobičajeno, inovativno“ održan je u Trebinju 26. i 27. aprila 2018. godine i prisustvovalo mu je 320 bibliotekara iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Slovenije.

Teme radova bile su raznovrsne i posvećene svim uslugama u svim bibliotekama, počevši od tradicionalnih pa do potpuno modernih. Naglašena je obaveza bibliotekara da se stalno usavršavaju kao i da poštuju međunarodne smjernice i standarde u pružanju bibliotečkih usluga. Samo inovativne i moderne usluge mogu privući savremenog korisnika i pozicionirati biblioteke kao kulturne, obrazovne o socijalne centre zajednice.

Zaključke sa stručnog skupa možete pročitati na linku: http://www.drustvobibliotekarars.org/zakljucci-sa-strucnog-skupa-u-trebinju/

Predstavnici Specijalne biblioteke iskoristili su boravak u Trebinju i za posjetu Narodnoj biblioteci Trebinje u okviru koje djeluje Audio braj internet klub čitaonica.