У Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида лица Републике Српске на самом почетку мјесеца септембра почеће са радом тромјесечна ликовна радионица намијењена овој популацији.
С обзиром на чињеницу да су бројна испитивања и анкете показали како је ликовно изражавање за слијепе и слабовиде особе једна од најтеже савладивих области, ова радионица има за циљ подизање ликовне писмености слијепих и слабовидих у правцу побољшања перцепције и разумијевања умјетности, подстицање на самостални креативни рад и развијање вјештина, као и побољшање квалитета живота уопште.
Активности ће се оржавати у посебно адаптираним и тим потребама прилагођеним просторијама Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица.
Полазници ће се у току наставе на различите чулне начине упознати са ликовним појмовима, добити информације о истима, бити оспособљени да користе „ликовни језик“, имаће прилику да користе конвенционалне и неконвенционалне умјетничке материјале и помоћу њих креирају своје аутентично ликовно дјело. Након завршеног курса у неком од бањалучких изложбених простора биће приређена изложба радова насталих у току радионице, на којој ће свечано бити уручене дипломе полазницима.
Аутор пројекта и модератор радионице је Драгана Вуковић, магистар методике ликовне културе. Радионица је замишљена као практични дио научног истраживања у области ликовне едукације слијепих и слабовидих лица. Истраживање ће имати за циљ уобличавање специјалног методичког модела и његову провјеру кроз рад са овом популацијом, те стицање и преношење искустава којима ће се унаприједити недовољно развијена област ликовне едукације слијепих и слабовидих лица.
Прогам рада ликовне радионице се заснива на програму Наставног плана и програма ликовне културе који се спроводи у формалном образовању и садржаће задатке тематски и садржајно прилагођене популацији слијепих и слабовидих. Методички поступак наставе биће заснован на актуелном методичком моделу „Троуглу ликовно-изражајне иницијације“, динамичној структури којом се развија наставни предмет ликовна култура, а који за своје основне одреднице има: креативност, медијум и садржај. Материјал који настане у току рада радионице биће научно обрађен и презентован у форми научне публикације.
Заинтересовани могу да се пријаве на курс до краја мјесеца августа, телефоном на бројеве 051 344 532, 344 530 или на мејл адресу Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске bsrs@bsrs.rs