U Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske na samom početku mjeseca septembra počeće sa radom tromjesečna likovna radionica namijenjena ovoj populaciji.
S obzirom na činjenicu da su brojna ispitivanja i ankete pokazali kako je likovno izražavanje za slijepe i slabovide osobe jedna od najteže savladivih oblasti, ova radionica ima za cilj podizanje likovne pismenosti slijepih i slabovidih u pravcu poboljšanja percepcije i razumijevanja umjetnosti, podsticanje na samostalni kreativni rad i razvijanje vještina, kao i poboljšanje kvaliteta života uopšte.
Aktivnosti će se oržavati u posebno adaptiranim i tim potrebama prilagođenim prostorijama Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica.
Polaznici će se u toku nastave na različite čulne načine upoznati sa likovnim pojmovima, dobiti informacije o istima, biti osposobljeni da koriste „likovni jezik“, imaće priliku da koriste konvencionalne i nekonvencionalne umjetničke materijale i pomoću njih kreiraju svoje autentično likovno djelo. Nakon završenog kursa u nekom od banjalučkih izložbenih prostora biće priređena izložba radova nastalih u toku radionice, na kojoj će svečano biti uručene diplome polaznicima.
Autor projekta i moderator radionice je Dragana Vuković, magistar metodike likovne kulture. Radionica je zamišljena kao praktični dio naučnog istraživanja u oblasti likovne edukacije slijepih i slabovidih lica. Istraživanje će imati za cilj uobličavanje specijalnog metodičkog modela i njegovu provjeru kroz rad sa ovom populacijom, te sticanje i prenošenje iskustava kojima će se unaprijediti nedovoljno razvijena oblast likovne edukacije slijepih i slabovidih lica.
Progam rada likovne radionice se zasniva na programu Nastavnog plana i programa likovne kulture koji se sprovodi u formalnom obrazovanju i sadržaće zadatke tematski i sadržajno prilagođene populaciji slijepih i slabovidih. Metodički postupak nastave biće zasnovan na aktuelnom metodičkom modelu „Trouglu likovno-izražajne inicijacije“, dinamičnoj strukturi kojom se razvija nastavni predmet likovna kultura, a koji za svoje osnovne odrednice ima: kreativnost, medijum i sadržaj. Materijal koji nastane u toku rada radionice biće naučno obrađen i prezentovan u formi naučne publikacije.
Zainteresovani mogu da se prijave na kurs do kraja mjeseca avgusta, telefonom na brojeve 051 344 532, 344 530 ili na mejl adresu Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske bsrs@bsrs.rs