U četvrtak, 17.04. u Galeriji JU Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši osoblje Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS predstavilo je zainteresovanima bibliotečke usluge za lica sa oštećenjem vida.
Organizator događaja bila je Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ Laktaši u saradnji sa Centrom za socijalni rad Laktaši. Osim direktorice Narodne biblioteke Laktaši Dijane Trubajić, domaćina programa, prisutnima su se obratili i Branka Sladojević ispred Centra za socijalni rad Laktaši i zamjenik načelnika opštine Laktaši Ognjen Vulin.

Direktor Želimir Radinović, tiflograf-grafolog Jovica Radanović i bibliotekarke Jelena Radaković i Dragana Božić pričali su o aktivnostima biblioteke, predstavili formate knjiga  za slijepe, te tiflotehnička pomagala poput elektronske lupe za slabovida lica, brajevog retka i „Plestok“ aparata za preslušavanje audio sadržaja.
U saradnji sa JU Centar za socijalni rad Laktaši, svim slijepim i slabovidim licima sa područja opštine Laktaši uručene su besplatne članske karte Narodne biblioteke Laktaši koje omogućavaju posuđivanje audio ili građe na Brajevom pismu iz Specijalne biblioteke.
Specijalna gošća Borka Tadić, slijepa pjesnikinja iz Banja Luke, na kraju programa izvela je dio iz svoje monodrame „U znaku bijelog štapa“.
Sala Galerije bila je puna do posljednjeg mjesta, a među gostima su bila stručna lica, pedagozi, socijalni radnici koji imaju dodira sa slijepim licima.