Дана 16. априла 2014. у универзитетском амфитетатру у присуству одабраних званица Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука потписао је осам стратешких споразума о научно-истраживачкој, наставној, стручној и пословно-техничкој сарадњи са пријатељима и пословним партнерима. Захваљујући овим споразумима студенти и академско особље добиће прилику да учествују у научно-истраживачком раду, у програмима размјене студената и наставног особља, стручне литературе, али и могућност да стекну корисно искуство у неким од најуспјешнијих компанија и установа.
Један од потписника споразума са Универзитетом је и ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС.

Специјална библиотека, коју заступа директор Желимир Радиновић,  и Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, којег заступа ректор проф. Снежана Пантелић Вујанић,  склопили су споразум о пословно-техничкој сарадњи. Обе установе на основу дјелатности које обављају, сматрају да имају заједнички интерес да успоставе пословну сарадњу за унапређење предузетништва и локалног економског развоја и да своју сарадњу заснивају на међусобном разумијевању и уважавању.
ЈУ Специјална библиотека омогућиће смјештај професорима Универзитета, а студенти Универзитета, у оквиру своје практичне наставе, обављаће праксу или одрађивати приправнички стаж на пословима којима се установа бави и у просторијама установе. У оквиру наведене срадње, годишње ће два студента Универзитета обављати праксу или приправнички стаж у Библиотеци.

Међу осталим потписницама споразума били су:  Универзитет „Алфа” из Београда и Високa школа за пословање и управљање с правом јавности „Балтазар Адам Крчелић” из Запрешића – са којима је потписан Споразума о наставној, научно-истраживачкој и стручној сарадњи, док су са Привредном комором Републике Српске, Igmin holding-ом из Бања Луке, Mühlbauer AG Headquarters, Туристичком организацијом Републике Српске и Гласом Српске потисани споразуми о пословно-техничкој сарадњи.
Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука ове године обиљежава једанаест година постојања.