Dana 16. aprila 2014. u univerzitetskom amfitetatru u prisustvu odabranih zvanica Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka potpisao je osam strateških sporazuma o naučno-istraživačkoj, nastavnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa prijateljima i poslovnim partnerima. Zahvaljujući ovim sporazumima studenti i akademsko osoblje dobiće priliku da učestvuju u naučno-istraživačkom radu, u programima razmjene studenata i nastavnog osoblja, stručne literature, ali i mogućnost da steknu korisno iskustvo u nekim od najuspješnijih kompanija i ustanova.
Jedan od potpisnika sporazuma sa Univerzitetom je i JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS.

Specijalna biblioteka, koju zastupa direktor Želimir Radinović,  i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, kojeg zastupa rektor prof. Snežana Pantelić Vujanić,  sklopili su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Obe ustanove na osnovu djelatnosti koje obavljaju, smatraju da imaju zajednički interes da uspostave poslovnu saradnju za unapređenje preduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i da svoju saradnju zasnivaju na međusobnom razumijevanju i uvažavanju.
JU Specijalna biblioteka omogućiće smještaj profesorima Univerziteta, a studenti Univerziteta, u okviru svoje praktične nastave, obavljaće praksu ili odrađivati pripravnički staž na poslovima kojima se ustanova bavi i u prostorijama ustanove. U okviru navedene sradnje, godišnje će dva studenta Univerziteta obavljati praksu ili pripravnički staž u Biblioteci.

Među ostalim potpisnicama sporazuma bili su:  Univerzitet „Alfa” iz Beograda i Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić” iz Zaprešića – sa kojima je potpisan Sporazuma o nastavnoj, naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji, dok su sa Privrednom komorom Republike Srpske, Igmin holding-om iz Banja Luke, Mühlbauer AG Headquarters, Turističkom organizacijom Republike Srpske i Glasom Srpske potisani sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji.
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka ove godine obilježava jedanaest godina postojanja.