S obzirom na to da se ove godine obilježava vijek od početka Prvog svjetskog rata, ili Velikog rata kako su ga tada zvali, odlučili smo da ove godine temu književnog konkursa posredno vežemo za ovaj događaj.
Metak Gavrila Principa i dalje odjekuje našim prostorima. On je izraz vječite, idealističke težnje malog čovjeka da utiče na velike događaje,  izraz pobunjene mladosti protiv porobljivača i svake vrste nepravde, izraz težnje za promjenom i slobodom, na nacionalnom i ličnom planu.
I mi se danas, svakodnevno u svojim malim životima susrećemo sa istim i sličnim dilemama, i mi smo danas u poziciji da budemo heroji. Zato za temu ovogodišnjeg konkursa Specijalne biblioteke predlažemo misao velikog  Boba Dilana: Heroj je onaj ko razumije odgovornost koja dolazi sa slobodom.
Ova misao može poslužiti kao inspiracija za pisanje o  svakodnevnim herojskim poduhvatima svakog od nas i značenjem koja oni povlače. Raspon teme je veoma širok, i ne ograničavamo ga na istorijske događaje već pišite o svojim ličnim iskustvima u borbi protiv nepravde.
Očekujemo od vas da budete nadahnuti, kreativni  i jedinstveni kao i uvijek.
Konkurs je otvoren za sve. Poželjan je što veći odziv slijepih i slabovidih lica ali i svih drugih koji imaju spisateljskog dara.
Na konkurs se mogu slati radovi iz svih književnih rodova i žanrova.
Konkurs traje od 01. jula do 01. novembra ove godine. Objavljivani i nagrađivani radovi, kao i radovi dospjeli po završetku konkursa neće se uzimati u obzir.
Radovi se primaju na jezicima iz govornog područja bivše Jugoslavije, štampani na standardnom, brajevom pismu ili na kompakt disku. Radove slati na adresu: Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS; Frane Supila 31 f, 78 000 Banja Luka ili na i-mejl: konkurs.bsrs@mail.com
Konkurs je anoniman. Radovi se dostavljaju pod šifrom. U posebnoj koverti učesnik dostavlja svoju punu adresu i šifru kojom je označen rad.
Radove će ocijeniti stručni žiri i izdvojiti tri najbolja. Autorima nagrađenih radova, uz novčanu nagradu, dodjeliće se i diploma.
Rezultati konkursa biće proglašeni na prigodnoj manifestaciji sredinom decembra 2014. godine, a nagrađeni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji na formatima prilagođenim slijepim i slabovidim licima, kao i u časopisima Biblioteke – zvučnom časopisu „Homer“ i časopisu „Riječi u prstima“ na brajevom pismu.
Za sve dodatne informacije pozovite broj +387 51 344-532 ili nam pišite na  konkurs.bsrs@mail.com