Povodom 70 godina od oslobođenja Banje Luke, 22. aprila 2015. godine u Muzeju Republike Srpske postavljena je izložba višeg kustosa istoričara Milenka Đorđeviđa „Banja Luka, od okupacije do slobode (1941-1945) godine“. U sklopu izložbe predstavljena je i istoimena publikacija sa kataloškim značajkama u kojoj je Đorđević detaljno opisao dešavanja u Banjoj Luci tokom četiri godine.

Šest godina kasnije, ova knjiga kao samostalno literarno djelo udžbeničkog karaktera snimljena je za potrebe slijepih i slabovidih lica u tonskom studiju Specijalne biblioteke.

Podijeljena u 15 fajlova koje je u ukupnom trajanju od 2 sata i 55 minuta pročitala Žana Vukosavljević, a tonski obradio Aljoša Trifković, audio knjiga „Banja Luka, od okupacije do slobode“ donosi između ostalog i priču o turskoj i austrougarskoj vladavini, periodu između dva svjetska rata (1918 – 1941), aprilskom ratu i formiranju NDH, ustanku u Bosanskoj Krajini, ali i godini preokreta i oslobađanju Banje Luke.

U nastavku poslušajte zvučni fajl „Oslobađenje Banje Luke“

Oslobađanje Banje Luke