JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske sa zadovoljstvom obavještava korisnike i sve zainteresovane da je snimanje i tonska obrada Crkvenog kalednara za prestupnu 2016. godinu završeno.

Zvučno izdanje kalendara traje 1 sat i 37 minuta, i podijeljeno je u 23 fascikle, od kojih prvih 13 obuhvata 12 mjeseci tekuće godine i januar 2017. godine. Sadržaj ostalih fascikli:

Fascikla 14 – Jevrejski praznici i postovi u 2016.

Fascikla 15 – Rimokatolički praznici u 2016.

Fascikla 16 – Molitve

Fascikla 17 – Zapovesti

Fascikla 18 – Sedam svetih tajni

Fascikla 19 – Hrišćanske vrline i gresi

Fascikla 20 – Crkvene zapovesti

Fascikla 21 – Postovi

Fascikla 22 – Himna Svetom Savi

Fascikla 23 – Podaci o štampanom izdanju kalendara

Kaledar je za potrebe slijepih i slabovidih čitalaca u tonskom studiju Biblioteke pročitala dipl. teolog Stojana Valan, dok je za tonsku obradu bio zadužen Dragan Šukalo u studiju Radio-televizije Republike Srpske.

*za svoj besplatni primjerak Kalendara javite se na broj telefona Biblioteke +387 51 344-532 ili putem i-mjela dragana@bsrs.rs ili jelena@bsrs.rs