С првим данима нове године, наша установа постала је богатија за уџбенике намијењене основној школи у електронском дигиталном  pdf формату. Уџбенике за слијепе и слабовиде ученике  обезбиједило  је Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства из Источног Сарајева, као њихов изадавач.
Наиме 24.10.2014.године ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС и Завод за уџбенике потписали су Споразум о међусобној сарадњи. Утврђена је  потреба да се на подручју Републике Српске, активније и континуирано, презентују широј јавности дјелатности које спроводе Специјална библиотека и Завод за уџбенике у областима културе, образовања и информисања, развоја и унапређења библиотечке и издавачке дјелатности. Посебан акценат стављен је на приступ информацији и комуникацији лица са оштећењем вида, што подразумијева приступачне формате (брајево писмо, аудио формат, електронски дигитални формат). Споразумом је договорена међусобна размјена искустава на производњи књига и часописа на брајевом писму, у електронској дигиталној техници, у mp3 формату, као и заједничко организовање културних манифестација. Завод за уџбенике обавезао се да ће, искључиво за потребе Специјалне библиотеке и њених слијепих и слабовидих чланова, обезбиједити електронски примјерак књига и публукација које издаје, посебно из категорије стручне литературе за основно, средње и високо образовање.
Ово је први корак у реализацији поменутог споразума. Жеља нам је да олакшамо школовање слијепој и слабовидој дјеци, и помогнемо им  да се равноправно интегришу у заједницу и искористе своје могућности, таленте и знања.
Позивамо све заинтересоване да нам се обрате како бисмо им доставили потребне књиге.
У наставку слиједи списак уџбеника који су вам на располагању, по разредима, од првог до деветог.

Списак књига за основну школу у pdf формату

1. разред

Прва књига: уџбеник за I разред основне школе – аутори: Емил Каменов, Перо Спасојевић
Словарица

2. разред

Буквар 2 – аутор: Вук Милатовић
Учим да пишем 2: свеска уз буквар – аутори: Вук Милатовић, Бранко Савић
Словарица за учење читања по комплексном поступку – аутори: Петар Ђаковић, Јованка Ђаковић
Почетница 2 – аутори: Петар Ђаковић, Јованка Ђаковић
Радна свеска за почетно читање 2 – аутори: Петар Ђаковић, Јованка Ђаковић
Радна свеска за почетно писање 2 – аутори: Петар Ђаковић, Јованка Ђаковић
Ликовна култура 2 – аутори: Здравко Милинковић, Зоран Егић
Математика 2 – аутори: Борис Чекрлија, Петар Ђаковић
Математика 2: Радна свеска – аутори: Борис Чекрлија, Петар Ђаковић
Музичка култура за 2. и 3. разред основне школе – аутор: др Биљана Љ. Мандић
Природа и друштво 2 – аутори: Перо Спасојевић, Петар Ђаковић, Слободан Станојловић, Мијат Фатић
Природа и друштво 2: Радна свеска – аутори: Перо Спасојевић, Петар Ђаковић

3. разред

Читанка 3 – аутори: Петар Ђаковић, Вук Милатовић, Бранко Савић
Од ријечи до реченице: Учимо читати и писати – аутори: Вук Милатовић, Бранко Савић
Математика 3 – аутор: Душан Липовац
Математика 3: Радни листови – аутор: Душан Липовац
Природа и друштво 3 – Слободан Станојловић, Мијат Фатић, Петар Ђаковић, Перо Спасојевић
Природа и друштво 3: Радна свеска – Слободан Станојловић, Мијат Фатић

4. разред

Читанка 4 – аутори: Бранко Савић, Вук Милатовић, Петар Ђаковић
Математика 4 – аутор: Душан Липовац
Радни листови из математике 4 – аутори: Душан Липовац, Ружица Вукобратовић
Природа и друштво 4: Радна свеска –аутори: Стево Пашалић, Слободан Станојловић, Перо Спасојевић
Ликовна култура 4 – аутори: Здравко Милинковић, Зоран Егић

5. разред

Читанка 5 – аутори: Бранко Савић, Вук Милатовић, Петар Ђаковић
Математика 5 – аутор: Борислав Мићић
Математика 5: Радна свеска –аутор: Борислав Мићић
Познавање друштва 5 – аутори: Стево Пашалић, Слободан Станојловић, Милорад Вукадин
Познавање друштва 5: Радна свеска – аутори: Стево Пашалић, Слободан Станојловић, Милорад Вукадин
Познавање природе 5 – аутори: Миленко Ђурчић, Митар Новаковић, Стево Пашалић
Познавање природе 5: Радна свеска – аутори: Стево Пашалић, Митар Новаковић

6. разред

Читанка 6 – аутори: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светизар Личина, Лука Шекара
Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања 6 – Драго Радовановић, Раде Лаловић
Биологија 6 –аутори: Слободан Радоњић, Вера Матановић, Спасоје Ћеклић
Историја 6 – аутори: Ђорђе Нијемчевић, Соња Миловић
Ликовна култура 6 – аутори: Здравко Милинковић, Зоран Егић
Збирка задатака из математике 6 – аутори: Владимир Стојановић, Ратко Тошић
Основи информатике 6 – аутори: Бранкица Јокић, Драшко Грбић, Татјана Медаревић
Географија 6: Радна свеска – Миодраг Самарџич, Драгослав Бањак
Техничко образовање 6 – аутори: Слободан Попов, Никола Мрђа
Техничко образовање 6: радна свеска – аутори: Слободан Попов, Никола Чудић, Никола Мрђа
Хербаријум за ученике 6. и 8. разреда основне школе – аутор: Данило Бјелогрлић

7. разред

Српски језик и култура изражавања 7  – аутори: Милош Ковачевић, Бранко Савић
Биологија 7 –аутор: Миленко Радевић
Биологија 7: Радна свеска – Миленко Радевић
Физика 7 – аутори: Јован П. Шетрајчић, Милан О. Распоповић, Драгољуб Пећанац, Драгољуб Мирјанић
Физика 7: Збирка задатака са лабораторијским вјежбама – аутори: Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић,  Драгољуб Пећанац, Бранислав Цветковић, Драгољуб Мирјанић
Географија 7 – аутори: Мира Мандић, Миленко Живковић, Живка Кукрић
Ликовна култура 7 – аутори: Здравко Милинковић, Зоран Егић
Основи информатике 7 – аутори: Татјана Медаревић, Драшко Грбић, Бранкица Јокић
Техничко образовање 7 – аутори: Слободан Попов, Никола Мрђа
Техничко образовање 7: радна свеска – аутори: Слободан Попов, Никола Чудић, Никола Мрђа
Збирка задатака из математике 7 – аутори: Ђорђе Дугошија, Стојан Велићковић

8. разред

Читанка 8 – аутори: Лука Шекара,  Светозар Личина, Стеван Стефановић, Војислав Гаковић
Спски језик и култура узражавања – аутори: Милош Ковачевић, Бранко Савић
Биологија 8 – Слободан Радоњић, Вера Матановић, Спасоје Ћеклић
Хемија 8 – Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић
Хербаријум за ученике 6. и 8. разреда основне школе – аутор: Данило Бјелогрлић
Ликовна култура 8 – аутори: Здравко Милинковић, Зоран Егић
Музичка култура за 8. и 9. разред основне школе – аутори: Биљана Мандић, Дубравка Лонцовић
Основи информатике 8 –  аутори: Бранкица Јокић, Драшко Грбић, Татјана Медаревић
Географија 8: Радна свеска – аутори: Драган Ковачевић, Драгица Крунић
Техничко образовање – аутори: Иван Тасић, Милош Соро
Техничко образовање: Радна свеска – аутори: Иван Тасић, Милош Соро, Никола Мрђа
Физика 8: Збирка задатака са лабораторијским вјежбама – аутори: Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић,  Бранислав Цветковић, Драгољуб Пећанац, Драгољуб Мирјанић
Збирка задатака из математике 8 – РужицаВукобратић, Душан Липовац

9. разред

Читанка – аутори:Светозар Личина, Лука Шекара, Војислав Гаковић, Стеван Стефановић
Српски језик и култура изражавања 9 – аутори: Милош Ковачевић, Бранко Савић
Физика – аутори: Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић, Драгољуб Пећанац, Драгољуб Мирјанић
Хемија 9 – аутори: Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић
Биологија 9 – аутори: Давор Симишић, Бранислав Недовић, Ивица Радовић
Биологија:Радна свеска – аутори: Давор Симишић, Бранислав Недовић, Ивица Радовић
Основи информатике – аутори: Драшко Грбић, Бранкица Јокић, Татјана Медаревић
Техничко образовање 9 – аутори: Иван Тасић, Милош Соро
Техничко образовање 9: Радна свеска  – аутори: Иван Тасић, Милош Соро, Никола Мрђа
Музичка култура за 8. и 9. разред основне школе – аутори: Биљана Мандић, Дубравка Лонцовић