Због велике заинтересованости и изласка у сусрет својим корисницима, Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС, донијела је одлуку да овогодишњи, шести по реду књижњвни конкурс продужи до 10. децембра ове године.

Ова одлука је проистекла и из чињенице да двјестагодишњица рођења нашег књижевног великана треба да буде обиљежена на најбољи могући начин, а писана ријеч је управо та која даје тежину овом јубилеју.

Правила Конкурса

Тема овогодишњег, шестог по реду конкурса је: Два вијека од рођења Његоша.

Конкурс је отворен за све. Пожељан је што већи одзив слијепих и слабовидих лица али и свих оних који имају списатељског дара.

На конкурс се могу слати радови из свих књижевних родова и жанрова.

Објављивани и награђивани радови, као и радови доспјели по завршетку конкурса неће се узимати у обзир.

Радови се примају на језицима из говорног подручја бивше Југославије, штампани на стандардном, брајевом писму или на компакт диску. Радове слати на адресу: Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС; Фране Супила 31 ф, 78 000 Бања Лука или на и-мејл: casopis.homer@gmail.com

Конкурс је анониман. Радови се достављају под шифром. У посебној коверти учесник доставља своју пуну адресу и шифру којом је означен рад.

Радове ће оцијенити стручни жири и издвојити три најбоља. Ауторима награђених радова, уз новчану награду, додјелиће се и диплома.

Резултати конкурса биће објављени до краја децембра 2013.,  а награђени радови биће објављени у посебној публикацији на форматима прилагођеним слијепим и слабовидим лицима, као и у часописима Библиотеке – звучном часопису „Хомер“ и часопису „Ријечи у прстима“ на брајевом писму.