Javna ustanova Republike Srpske u oblasti kulture Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS povodom obilježavanja 200. godišnjice od rođenja Luja Braja raspisuje literarni konkurs.

Pozvani su svi zainteresovani sa govornog područja bivše SFRJ koji imaju spisateljskog dara, da se  prijave na naš konkurs.

Radovi mogu biti isključivo prozni, a tematika radova u vezi sa vidom. Konkurs traje od 15.07. do 01.11.2009. godine.

Radovi će se ocjenjivati u dvije kategorije, juniorskoj (do 18 godina) i seniorskoj (preko 18 godina). Nagradni fond obezbjeđuje Biblioteka.

Prijavljeni radovi mogu biti dužine najviše do  deset (10) stranica  u A4 formatu, tj. u fontu veličine 12 u elektronskoj formi.

Zainteresovani autori svoje radove treba da doznače putem pošte ili elektronskim putem, na adresu Frana Supila 31f Banja Luka, odnosno na e-mail: ssrs@blic.net. Rad se označava šifrom a podaci o autoru i rješenje šifre dostavljaju su u posebnoj koverti.

Na konkurs se ne mogu slati već objavljeni radovi.

Imenovan je žiri u sastavu: Ranko Risojević – književnik, Aleksandra Čvorović –  književnik  i Marija Pavlović – profesor. Žiri će izvršiti izbor najkvalitetnijih radova koje ćemo objaviti u posebnoj publikaciji.

Sretno!