Ep o Gilgamešu sastavljen oko 1700. godine prije n.e. je po obimu najveći, a po sadržaju najvrjedniji i najsavršeniji mesopotamski ep. Pronađen je godine 1849, kada je iskopano više od 25000 pločica, što čini veći dio epa.

Ep se bavi se duhovnim sazrijevanjem junaka Gilgameša, čovjeka koji je bio vladar, polubog i smrtnik i zazirao je od običnih ljudskih strahova kao što su samoća, gubitak prijatelja, strah od smrti. Teme aktuelne i poslije toliko vijekova.

Knjigu je pročitala Jelena Radaković. Trajanje: 2 sata i 18 minuta