U etno selu „Stanišići“ u periodu od 27. do 28. aprila tekuće godine, održao se 23. po redu skup Društva bibliotekara Republike Srpske.

Dvodnevni seminar na temu „Bibliotekarstvo pred novim izazovima“ okupio je preko 220 učesnika iz cijelog regiona koji su pričali o novim izazovima profesije u okviru zadatih podtema – „Biblioteke kao digitalni i kreativni centri“, „Inkluzivna prilagodljivost biblioteka“ i „Profesionalno obrazovanje i stručno usavršavanje bibliotekara“.

Učešće na skupu uzela je i Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske sa radom o primjeni inkluzije koje su napisale bibliotekarke Dragana Božić i Jelena Radaković.

Jelena Radaković je predstavila rad koji između ostalog obrađuje digitalnu inkluziju, arhitektonsku prilagođenost prostora sa fokusom na primjere dobre prakse i vlastita riješenja koje je Biblioteka osmislila i primjenila tokom šesnaest godina rada i postojanja.