Javna ustanova Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske raspisuje Literarni konkurs za 2013. godinu.

Tema ovogodišnjeg, šestog po redu konkursa je: Dva vijeka od rođenja Njegoša.

Konkurs je otvoren za sve. Poželjan je što veći odziv slijepih i slabovidih lica ali i svih onih koji imaju spisateljskog dara.

Na konkurs se mogu slati radovi iz svih književnih rodova i žanrova.

Konkurs traje od 15. avgusta do 30. septembra ove godine. Objavljivani i nagrađivani radovi, kao i radovi dospjeli po završetku konkursa neće se uzimati u obzir.

Radovi se primaju na jezicima iz govornog područja bivše Jugoslavije, štampani na standardnom, brajevom pismu ili na kompakt disku. Radove slati na adresu: Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS; Frane Supila 31 f, 78 000 Banja Luka ili na i-mejl: casopis.homer@gmail.com

Konkurs je anoniman. Radovi se dostavljaju pod šifrom. U posebnoj koverti učesnik dostavlja svoju punu adresu i šifru kojom je označen rad.

Radove će ocijeniti stručni žiri i izdvojiti tri najbolja. Autorima nagrađenih radova, uz novčanu nagradu, dodjeliće se i diploma.

Rezultati konkursa objaviće se 15. oktobra 2013. godine, na Dan bijelog štapa, a nagrađeni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji na formatima prilagođenim slijepim i slabovidim licima, kao i u časopisima Biblioteke – zvučnom časopisu „Homer“ i časopisu „Riječi u prstima“ na brajevom pismu.

Za sve dodatne informacije pozovite broj +387 51 344-532 ili nam pišite na casopis.homer@gmail.com

Literarni konkrs 2013.mp3