Ovaj izbor iz poezije Vladislava Petkovića Disa (1880-1917), kao i što sam naslov kaže, čine cjelovita zbirka „Utopljene duše“ i pjesme koje je Dis pisao posljednjih godina života. Dis, mračni princ srpske simbolističke poezije, pjesnik je iracionalnog, sumornih raspoloženja i očaja. Njegov je izraz sjetan i muzikalan. U srpsku poeziju uveo je modernu poetiku i nov senzibilitet. Knjigu „Utopljene duše“ objavio je 1911. godine.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata Dis je preživio povlačenje preko Albanije, odakle je prebačen na Krf, a zatim transportovan u Francusku gdje piše svoju posljednju zbirku pjesama „Nedovršene pesme“. Pri povratku u Grčku brod na kome je plovio presreće i potapa njemačka podmornica kod Krfa.

Najpoznatije Disove pjesme su „Nirvana“, „Tamnica“ i „Možda spava“, jedna od najljepših srpskih ljubavnih pjesama.

Knjigu je u tonskom studiju Specijalne biblioteke pročitao Berislav Blagojević.