Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске у Бањој Луци отпочела је своју дјелатност у оквиру Савеза слијепих Републике Српске 1997. године. Статус јавне установе у области културе добила је 2006. године, када је званично и основана.

Према својој организационој структури библиотека има три одјељења и то:

  • Библиотечко одјељење
  • Издавачко одјељење
  • Одјељење заједничких послова
Библиотека има свој Управни одбор од пет чланова и директора.
Своју дјелатност библиотека проводи путем горепоменута три одјељења, која проводе библиотечку, издавачку, информативну и културну дјелатност. Библиотека посједује књижни фонд у звучној двоканалној, четвoроканалној касетној техници и у дигиталном mp3 формату, тe књижни фонд на брајевом писму и књиге у увећаном слогу и обичној штампи. Посједује преко пет хиљада књижних јединица.
Опскрбљујемо чланство књигама путем доставе поштом и непосредно за кориснике у Бањој Луци.
Развили смо издавачку дјелатност, посебно у области издавања часописа у звучној техници и на брајевом писму. Тренутно смо једини у БиХ који објављујемо часопис на брајевом писму под називом „Златне тачке“.
Поред штампања, издавања и објављивања часописа, књига и других садржаја библиотека рганизује и низ других активности из области културе као што су:  књижевни сусрети, промоције, поетско-културне вечери, изложбе, литерарни конкурси и сл. Ове  манифестације проводимо у сарадњи са другим установама и институцијама културе, како у просторијама наше библиотеке тако и у другим просторијама намјењеним за културна дешавања у многим локалним срединама широм РС и БиХ.
Према унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста предвиђено је да у библиотеци ради 10 радника од чега је шест радника са високом стручном спремом, један са ВКВ и три радника са средњом стручном спремом.
Библиотека тренутно има само шест стално запослених радника док привремено и повремено ангажујемо хонорарно и волонтерски неопходне кадрове за реализацију програма у складу са могућностима.
Значај ове јавне установе – институције у области културе за РС и БиХ огледа се у више сегмената, а посебно у чињеници да се слијепим и слабовидим лицима пружа могућност приступа информацијама и комуникација у техникама прилагођеним потребама слијепих лица. Према Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом, тежи се стварању једнаких могућности приступа информацијама и комуникацији, а управо дјеловањем ове институције културе приближавамо се међународним стандардима.
У библиотеци се штампају уџбеници и приручници на брајевом писму и уједно снимају књиге у аудио техници како за потребе школовања слијепих и слабовидих лица у  РС и БиХ, тако и остала књижевна дјела за читалачку популацију у техници која им је доступна.