Specijalna biblioteka je u sklopu edicijie „Jedan pisac, jedna knjiga“ ugostila još jednog autora, koji je, kako i nalažu pravila pročitao svoje djelo u tonskom studiju.

Riječ je o književniku Zlatku Juriću i njegovoj zbirci pjesama „Klikonogi u doba korone“ koja je u crnom tisku objavljena 2020. godine i koja je namijenjena djeci i omladini.

Jurić je ovu knjigu poezije napisao tokom pandemije i perioda izolacije, te napravio svojevrstan književni odmak kad je stvaralštvo u pitanju, s obzirom na činjenicu da njega šira čitalačka publike poznaje po ozbiljnijim, refleksivnim i pomalo hermetičnim stihovima koji su našli svoje mjesto u zbirkama „Tamjanuša i djevinjak“ (1997), „Vrata vrtova“ (2008) i drugima.

Zbirka „Klikonogu u doba korone“ sadrži trideset i pet pjesama i podijeljena je na tri tematska ciklusa – „Klinkonogi“, „Šumske priče“ i „Škole koje se pamte“.