Saradnja Specijalne biblioteke i Opštinske organizacije slijepih Teslić

Udžbenici za slijepe i slabovide učenike

Direktor JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS Želimir Radinović i grafolog-tiflograf Jovica Radanović posjetili su 01.07. 2014. Opštinsku organizaciju slijepih Teslić i na raniji poziv njenog predsjednika Gradimira Kragića održali radni sastanak. Sastanku su prisustvovali osim predstavnika Specijalne biblioteke i predsjednika OOS, i sekretar OOS Teslić Dragoslav Nedić, prof. Aleksa Radišić zadužen za pripremu udžbenika u elektronskom format, Danijela Petrović, prof. klavira i pedagog u školi “Kosta Manojlović” u Zemunu te predstavnik opštinske lokalne vlasti g. Kuzmanović. Interesantno je da su se ispred OOS Teslić pojavili najstariji i najmlađi član.
Glavna tema sastanka bila je obezbjeđivanje udžbenika u elektronskom formatu  za slijepe i slabovide učenike u redovnim osnovnim i srednjim školama.
Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić 2011. godine započela je sa projektom podrške slijepim i slabovidim studentima i učenicima u savladavanju školskih obaveza. Obezbjeđena su adekvatna pomagala (računari, govorni softveri i brajevi reci), udžbenici u elektronskom formatu i drugi nastavni materijali u reljefnoj obradi. Svi učenici su obučavani za korišćenje pomagala za učenje u organizaciji Opštinske organizacije slijepih i slabovidih Teslić.
Kako je priprema udžbenika u elektronskom formatu veoma obiman i dugotrajan posao, Opštinska organizacija slijepih Teslić obratila se za pomoć Javnoj ustanovi Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica RS , kako bi se i ona uključila u ovu aktivnost te kako bi slijepi i slabovidi učenici u redovnim osnovnim, srednjim i specijalnim školama bili adekvatno pripremljeni za narednu 2014/15 školsku godinu.
U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Specijalna biblioteka obezbijedila bi udžbenike u elektronskom obliku za školsku 2014/15. godinu.
Specijalna biblioteka već je uspješno sarađivala sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva RS, koji im je u nekoliko navrata izašao u susret u dostavljanju udžbenika za slijepe korisnike.
Opštinska organizacija već posjeduje određen broj udžbenika u elektronskoj formi, koje bi ustupila Biblioteci. Specijalna biblioteka ovim putem poziva sve oni koji eventualno posjeduju udžbenike u elektronskom formatu, da nam se obrate. Ustupanjem ovog materijala pomogli biste u ubrazovanju  učenika sa poteškoćama s vidom i njihovom ravnopravnijem položaju u društvu.
Udžbenici u elektronskoj verziji uz pomoć obučenih volontera prilagođavaju se dalje za potrebe slijepi h lica, tako npr. brišu se ilustracije, slike, fotografije, šeme itd. kako bi čitači ekrana mogli pravilno prikazati sadržaj ili kako bi se neki dijelovi mogli štampati na brajevo pismo.
Druga tema razgovora odnosila se na lektiru. Priređivanje lektire u formatima prilagođenim slijepima, prije svega u zvučnoj tehnici ali i na brajevom pismu, umnogome bi olakšalo njihovo školovanje.  Specijalna biblioteka već posjeduje zavidan broj lektira u pristupačnim formatima, a cilj je da se taj spisak upotpuni.
Dogovorena je i posjeta rukovodstva Opštinske organizacije slijepih Teslić Specijalnoj biblioteci, kada će se moći upoznati sa njenim sadržajima i potencijalima, i dogovoriti dalja međusobna saradnja.
Više o opštinskoj organizaciji slijepih Teslić na stranicama:
Preporučujemo pregledanje sadržaja dnevnika predsjednika OOS Gradimira Kragića,
gdje on u slobodnoj formi vodi evidenciju događaja od osnivanja organizacije.