Сарадња Специјалне библиотеке и Општинске организације слијепих Теслић

Уџбеници за слијепе и слабовиде ученике

Директор ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС Желимир Радиновић и графолог-тифлограф Јовица Радановић посјетили су 01.07. 2014. Општинску организацију слијепих Теслић и на ранији позив њеног предсједника Градимира Крагића одржали радни састанак. Састанку су присуствовали осим представника Специјалне библиотеке и предсједника ООС, и секретар ООС Теслић Драгослав Недић, проф. Алекса Радишић задужен за припрему уџбеника у електронском формат, Данијела Петровић, проф. клавира и педагог у школи “Коста Манојловић” у Земуну те представник општинске локалне власти г. Кузмановић. Интересантно је да су се испред ООС Теслић појавили најстарији и најмлађи члан.
Главна тема састанка била је обезбјеђивање уџбеника у електронском формату  за слијепе и слабовиде ученике у редовним основним и средњим школама.
Општинска Организација слијепих и слабовидих Теслић 2011. године започела је са пројектом подршке слијепим и слабовидим студентима и ученицима у савладавању школских обавеза. Обезбјеђена су адекватна помагала (рачунари, говорни софтвери и брајеви реци), уџбеници у електронском формату и други наставни материјали у рељефној обради. Сви ученици су обучавани за коришћење помагала за учење у организацији Општинске организације слијепих и слабовидих Теслић.
Како је припрема уџбеника у електронском формату веома обиман и дуготрајан посао, Општинска организaција слијепих Теслић обратила се за помоћ Јавној установи Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида лица РС , како би се и она укључила у ову активност те како би слијепи и слабовиди ученици у редовним основним, средњим и специјалним школама били адекватно припремљени за наредну 2014/15 школску годину.
У сарадњи са Министарством просвјете и културе РС и Заводом за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Специјална библиотека обезбиједила би уџбенике у електронском облику за школску 2014/15. годину.
Специјална библиотека већ је успјешно сарађивала са Заводом за уџбенике и наставна средства РС, који им је у неколико наврата изашао у сусрет у достављању уџбеника за слијепе кориснике.
Општинска организација већ посједује одређен број уџбеника у електронској форми, које би уступила Библиотеци. Специјална библиотека овим путем позива све они који евентуално посједују уџбенике у електронском формату, да нам се обрате. Уступањем овог материјала помогли бисте у убразовању  ученика са потешкоћама с видом и њиховом равноправнијем положају у друштву.
Уџбеници у електронској верзији уз помоћ обучених волонтера прилагођавају се даље за потребе слијепи х лица, тако нпр. бришу се илустрације, слике, фотографије, шеме итд. како би читачи екрана могли правилно приказати садржај или како би се неки дијелови могли штампати на брајево писмо.
Друга тема разговора односила се на лектиру. Приређивање лектире у форматима прилагођеним слијепима, прије свега у звучној техници али и на брајевом писму, умногоме би олакшало њихово школовање.  Специјална библиотека већ посједује завидан број лектира у приступачним форматима, а циљ је да се тај списак употпуни.
Договорена је и посјета руководства Општинске организације слијепих Теслић Специјалној библиотеци, када ће се моћи упознати са њеним садржајима и потенцијалима, и договорити даља међусобна сарадња.
Више о општинској организацији слијепих Теслић на страницама:
Препоручујемо прегледање садржаја дневника предсједника ООС Градимира Крагића,
гдје он у слободној форми води евиденцију догађаја од оснивања организације.