Povodom jubileja, 13 godina od  osnivanja,  JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske obilježiće ovaj događaj okruglim stolom i skromnom  svečanošću, koji će se održati 05.07.2019. u 10.30 časova u prostorijama Biblioteke.

Tom prilikom biće potpisan ranije najavaljeni Sporazum  o međusobnoj saradnji između JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa, Saveza slijepih RS i JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS.

Detalji sporazuma utvrđeni su na sastanku održanom u Specijalnoj biblioteci 06.06.2019. između direktora i predsjednika pomenutih ustanova i organizacije – Vladana Popovića, Branka Suzića i Želimira Radinovića. Sporazum će ozvaničiti plan realizacije obrazovnih, kulturnih i sportskih manifestacija u kojima će sva tri subjekta aktivno sudjelovati i sarađivati, a čiji je cilj podizanja kvaliteta života i veća uključenost slijepih i slabovidih lica svih uzrasta u društveni život.

Prva u nizu zajedničkih aktivnosti je i ovaj okrugli sto na kome će se govoriti o dostignućima Marakeškog sporazuma u BiH te sistematizaciji Brajevog pisma.

Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, upoznaće prisutne sa trenutnim stanjem u vezi sa ratifikacijom Marakeškog sporazuma u Bosni i Hercegovini.

Želimir Radinović govoriće o ulozi biblioteka u procesu dostupnosti znanja, informacija i lijepe književnosti licima koja ne mogu čitati standardnu štampu.

Vladan Popović, direktor Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa, iz svog ugla predstaviće značaj Marakeškog sporazuma u obrazovanju.

Jovica Radanović, tiflograf-grafolog u Specijalnoj biblioteci, govoriće o sistematizaciji Brajevog pisma i problematici u vezi s tim.

Na okruglom stolu očekuje se prisustvo predstavnika Gradske organizacije slijepih Banjaluka, Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Grada Banjaluke, Republičkog pedagoškog zavoda RS i drugih subjekata kojih se tiče ova tematika.

Pozivamo sve zainteresovane, saradnike i prijatelje biblioteke da prisustvuju okruglom stolu i svečanom ručku koji će uslijediti.

Podsjećamo da je odlukom Vlade Republike Srpske na sjednici održanoj 13. jula 2006. godine Biblioteka osnovana.