U utorak 14.11.2017, tokom njihovog redovnog časa sa prof. dr Tanjom Čolić, studenti Nezavisnog univerziteta Banja Luka, studijske grupe Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija, posjetili su JU Specijalnu biblioteku za slijepa i slabovida lica RS u želji da se upoznaju s njenim radom.

Tokom dvočasovne posjete studenti su imali priliku da upoznaju sadržaje biblioteke, rad odjeljenja, osoblje, pitaju sve što ih zanima. Studentima se obratio direktor biblioteke Želimir Radinović koji im je predstavio opštu namjenu naše ustanove, održavši predavanje na temu „Kulturno-obrazovna i socijlna uključenost slijepih lica kroz djelatnosti Specijalne biblioteke“. Potom su studenti obišli bibliotečko i izdavačko odjeljenje, brajevu štampariju i tonski studio. U razgovoru je otvorena i mogućnost volontiranja, na obostranu korist i Biblioteke i budućih mladih stručnjaka. Studenti su imali priliku da upoznaju i predsjednika Saveza slijepih RS Branka Suzića, koji im je govorio o socijalno-ekonomslom položaju lica sa oštećenjem vida. Na kraju posjete gostima je pušten dio filma „Susret“ koji tretira temu života slijepog čovjeka u savremenom društvu. Studenti su napustili Biblioteku puni pozitivnih utisaka, bogatiji za novo znanje i iskustvo, koje će im biti od koristi u budućem radu.

Studijski program program Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija, koji je prvu generaciju studenata upisao akademske 2016/2017. godine, nastao je kao rezultat potreba za kompetentnim stručnjacima iz oblasti defektologija koji će znati odgovoriti na potrebe pojedinca, ali i potrebe sistema.

Studijski program utemeljen je na polisintezi interdisciplinarnih i transdisciplinarnih pristupa i savremenih spoznaja iz edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih, te drugih srodnih društvenih nauka. Studentima ovog studijskog programa omogućeno je sticanje znanja i vještina za različite profesionalne identitete, gdje stiču široki raspon kompetencija potrebnih u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i socijalnom uključivanju djece, mladih i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju.