Predstavnici naše biblioteke grafolog-tiflolog Jovica Radanović, bibliotekari Jelena Radaković i Dragana Božić učestvovali su na trodnevnoj konferenciji „IFLA P3“ koja je održana u Mehelenu u Belgiji u periodu 18-20.08.2009.

Organizacija konferencije, koja je trebalo da posluži kao svojevrstan uvod konferenciji u Milanu „IFLA WLIC 2009“ koja će se održati 23-27.08.2009, povjerena je  sekciji IFLA LPD, tj . bibliotekama posvećenim ljudima sa poteškoćama u čitanju (IFLA Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section LPD), a zamišljena je kao kooperacija  specijalnih biblioteka i institucija iz Belgije i Holandije.

Termin „ljudi sa poteškoćama u čitanju“ obuhvata slijepe i slabovide osobe, dislektične osobe, stara i onemoćala lica itd.  Akcenat je stavljen na pružanje bolje usluge ljudima sa poteškoćama u čitanju, kroz saradnju sa izdavačima i javnim bibliotekama.

Sam naziv konferencije „Izdavači, javne biblioteke i korisnici“ (Publishers, Public Libraries, People – P3) poklopio se sa koncepcijom jer je svaki od tri dana bio posvećen jednoj od tema.
Nova bibliotečka politika koja podrazumijeva inkluzivnu uslugu i nove tehnologije omogućili su brži i efikasniji pristup informacijama. Ono što je nekad bila specijalna bibliotečka usluga za ljude sa poteškoćama u čitanju danas u mnogim zemljama ubrzano postaje dio redovnih bibliotečkih servisa.  Specijalne biblioteke se otvaraju prema javnim,  i obrnuto.

Na konferenciji je učestvovalo više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja širom svijeta,. Između ostalog tu su bili predsjednica  IFLA-e Elen Tajs,  predstavnici LPD-a, RNIB-a (Royal National Institute of Blind People), Dejzi konzorcijuma, Asocijacije izdavača (PA – Publishers Association, menadžeri, direktori biblioteka iz svih krajeva svijeta itd.

Prvog dana konferencije suočili su se s jedne strane predstavnici biblioteka, a s druge predstavnici izdavača, i raspravljalo se o problemu autorskih prava, koji se posebno aktuelizuje sa digitalizacijom knjiga i pojavom novih,  prilagođenih formata, te naročito internetom.

Drugog dana fokus je prebačen na javne biblioteke, gdje su predstavnici raznih biblioteka, prije svega belgijskih i holandskih, ali i biblioteka širom svijeta (kenijske, hrvatske, australijske, japanske  i drugih) podijelili s prisutnima svoja iskustva i dostignuća. Istog dana organizovane su i interaktivne radionice na tu temu.

Trećeg dana učesnici konferencije posjetili su Javnu biblioteku u Mastrihtu u Holandiji, u okviru koje se pruža usluga i ljudima sa poteškoćama u čitanju. Ovu impozantnu biblioteku projektovao je isti arhitekt koji je osmislio i amsterdamsku biblioteku.  Učesnici su upoznati sa radom pojedinačnih odjeljenja kroz organozovane ture kroz biblioteku.  U prvi plan su sada stavljeni sami korisnici, čiji su se predstavnici  obratili prisutnima, objasnivši na koji način oni organizovano i aktivno učestvuju u kreiranju što boljih uslova i što bolje usluge, jer samo kroz saradnju sva tri elementa – izdavača, javnih biblioteka i korisnika moguće je omogućiti optimalan pristup informacijama za sve.

Sve prezentacije koje su prisutni imali priliku da čuju na konferenciji biće objavljene na veb-sajtu sekcije biblioteka za  ljude sa poteškoćama u čitanju (IFLA Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section) – http://www.ifla.org/en/lpd .