Povodom dvadeset i pet godina postojanja i rada Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, u Banjoj Luci je 28. septembra ove godine održana Svečana akademija u Vijećnici Banskog dvora, kojoj je prisustvovao direktor JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

Tom prilikom Javnoj ustanovi Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske dodijeljena je zahvalnica za podršku Savezu (MeNeRaLi), saradnju i doprinos u jačanju kapaciteta Saveza i Članica za unapređenje uslova života lica umanjenih sposobnosti u Republici Srpskoj. Zahvalnica je uručena rukovodiocu Biblioteke Želimiru Radinoviću, koji je izrazio svoju zahvalnost, čestitao Savezu na prvih 25 godina postojanja, te rekao da će Biblioteka i u narednom periodu  sarađivati i pomagati kako bi se razvila svijest o osobama sa poteškoćama i samim tim put ka inkluziji bio bolji i lakši.

Pokrovitelji ove značajne manifestacije, na kojoj je izražena zahvalnost za podršku svima onima koji su pružali pomoć i podršku licima umanjenih intelektualnih sposobnosti su bili Predsjednik Republike Srpske, Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Predsjednik Vlade Republike Srpske.