U okviru beogradskog Sajma knjige, po prvi put se sa svojim djelima predstavila Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

U Bašti sljezove boje, odnosno na štandu Republike Srpske, koji je bio u znaku Branka Ćopića, Biblioteka se predstavila svojim knjigama posvećenim stogodišnjici Velikog rata, a koje su izdate u tehnikama prilagođenim osobama sa oštećenim vidom.

Riječ je o djelima snimljenim u tonskom studiju Biblioteke i brajevom izdanju Ćorovićeve „Crne knjige“.

O knjigama i obilježavanju sto godina od Prvog svjetskog rata pričale su bibliotekarske Dragana Božić i Jelena Radaković.

Bibliotekarka Jelena Radaković je nešto više govorila o Gavrili Principu, odnosno o knjigama „Kako sam branio Principa i drugove“ Roberta Cistlera i Papenhajmovoj studiji „Princip o sebi“. Osim ovih zvučnih djela koje je pročitao  Berislav Blagojević, a koja su valja napomenuti izuzetno rijetka s obzirom da su u štampanom obliku izdana kao fototipska izdanja, na Sajmu se pričalo i o Nušićevoj „Devestopetnaestoj – tragediji jednog naroda“ i brajevom izdanju Ćorovićeve „Crne knjige / Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918. godine“.

O ovim knjigama nešto više je pričala Dragana Božić sa posebnim osvrtom na „Devestopetnaestu“ s obzirom na to da je istu sama pročitala i tonski obradila.