Уз сагласност ИФЛА-е, потписану од стране вршиоца дужности генералног секретара Хелен Мендл (Helen Mandl) библиотекарка Јелена Радаковић је са енглеског језика превела још један библиотечки стандард, који је директно повезан са радом ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица с обзиром на то да се ради о Смјерницама за пружање библиотечких услуга корисницима Брајевог писма.

Више о свему овоме, можете пронаћи на званичној страници ИФЛА-е, а превод који је у pdf. формату, накнадно ће бити објављен и у звучном ради шире доступности и лакшег читања.

IFLA Repository: Смјернице за пружање библиотечких услуга корисницима Брајевог писма